V okolí Jaromírova města

Rodinné vraždění
Zapomenuté osudy knížete Jaromíra je možno vnímat jako tragické, ale je dobré vzpomenout na jejich etický pathos.

Chudobka Boží
V souvislosti s Dubencem připomeneme významnou a utajenou mystičku Annu Bohuslavu Tomanovou.

Socha zkamenělého žalu
Náhrobní plastika Anny Miseliusové.

Kamenná znamení kříže
Připomenutí tajemství kamenných svědků.

Sbíhající se vertikály a rozplývání horizontál
Malíři Josef Šíma František Kupka v Jaroměři.

Téměř před padesáti lety
Osobní vzpomínky na Jaroměř a její muzeum.

Přednáší Václav Vokolek

Plakát (PDF)