ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Jaroměřská čtvrť Na Ptákách kdysi a dnes

Vzdělávání

  • Městské muzeum v Jaroměři ()
  • 10. 5. 2018
  • 17.30–19.00

Vilová čtvrť Na Ptákách je výstavní lokalitou Jaroměře budovanou od začátku 20. století. Klidnou část města s mnoha architektonicky kvalitními budovami, dostatkem zeleně a příjemným uspořádáním značně ovlivnil Dušan Jurkovič, podle jehož návrhu došlo k postupnému zastavění, ale i Oldřich Liska, Vladimír Fultner, Ladislav Skřivánek nebo Milan Babuška, kteří navrhli některé vily a veřejné budovy. Je zde rovněž patrná výstavba místních stavitelů z počátku 20. století – Josefa Máši, Jana Bureše, Jaroslava Sýkory, Josefa Trnky, Bohumila Kubečka a později společnosti Kubeček-Steklík. Připomeneme si vývoj městské části Jaroměře, co ji ovlivnilo a ovlivňuje.

Přednáší Ing. Matěj Kubina

Plakát (PDF)