ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Workshop O litině a oceli v Šárovcově Lhotě

Pro odborníky

  • cihelna Šárovcova Lhota ()
  • 24. 5. 2018
  • 9.00–16.00
  • 350 Kč

Čtvrté setkání v cihelně v Šárovcově Lhotě se zaměří teoreticky i prakticky na litinu a ocel z pohledu památkové péče; představí druhy těchto slitin a jejich vlastnosti, památky a výrobky z nich vyrobené a zejména možnosti jejich záchrany a údržby.

Program

9.00–9.30 prezence

9.30–9.35 Jiří Balský: úvodní slovo

9.35–9.45 SŠŘ Jaroměř: zahájení výroby kovaného zábradlí

Studenti Střední školy řemeslné v Jaroměři pod vedením mistra v průběhu dne předvedou výrobu části kovaného zábradlí. Seznámí nás s postupem prací a dají nám možnost udělat si představu o náročnosti kovářské umělecké práce, zahrnující kování, sváření a nýtování.

9.45–10.30 Václav Holásek (umělecké zpracování kovů): Ocelové a litinové prvky v památkové péči

Příspěvek ve stručnosti seznámí s výrobními postupy při zpracování železa, představí příklady tradičních výrobků z železných kovů použitých v historických budovách a jejich obnovou. Na příkladech z praxe nás dále seznámí s možnostmi konzervace a povrchových úprav, oprav a výrobou replik.

10.30–11.00 Ing. Jan Chaloupský (Projekty, průzkumy a posudky staveb, Trutnov): Oprava historického ocelového mostu v Kuksu tradiční technologií, zkušenosti s únosností litinových prvků v tkalcovnách na Trutnovsku

Ocelový most v Kuksu z 80. let 19. století byl navržen k demolici. Řešení, které umožnilo jeho zesílení a citlivou obnovu, vyšlo z požadavku památkové péče na zachování vzhledu objektu a tradiční historické konstrukce. Obnova poškozených prvků rovněž využila tradiční technologii nýtování. Prezentace seznámí s postupem rekonstrukce a principem technického řešení zesílení konstrukce ze svářkové oceli.
Na přelomu 19. a 20. století byla na Trutnovsku vybudována řada tkalcoven a textilních závodů. Pro stropní konstrukce bylo využito litinových průvlaků, do kterých byly zaklenuty segmentové klenby. Průvlaky byly podepřeny litinovými sloupy. Prezentace nabídne zkušenosti s únosností takovýchto stropů a jejich zesilováním.

11.15–11.30 Ing. Karel Bulíček (kovář, Blešno): Způsoby a možnosti obnovy poškozených kovářských a zámečnických prvků

Příspěvek představí možnosti ošetření koroze, oprav a náhrady poškozených částí, povrchových úprav a konzervování.

11.30–11.45 Ing. Karel Bulíček (kovář, Blešno): Způsoby a možnosti obnovy poškozených litinových prvků zdobných i nosných, nýtování

Příspěvek představí druhy poškození, možnosti náhrady chybějících nebo poškozených prvků, povrchové úpravy a nýtování (způsoby, přednosti)

12.15–13.00 oběd

13.00–16.00 praktické dílny

  • výroba drobných kovářských výrobků (kovář Jan Šramar, Josefov)

Shlédneme výrobu kovaných hřebíků a dostaneme možnost vlastnoručně si hřebík vykovat.

  • ošetření, konzervace a pokovení vybraných kovářských a zámečnických prvků (Ing. Karel Bulíček, kovář, Blešno)

Shlédneme ukázky ošetření, konzervace a způsobů cínování a následně si budeme moci některé úkony ošetření a konzervace vyzkoušet.

  • postupy výroby kovářského uměleckého prvku – zábradlí (SŠŘ Jaroměř)

Pod vedením zkušeného mistra odborného výcviku si vyzkoušíme dílčí postupy kovářské výroby, především přípravu prvků pro výrobu provlékané kované mříže.

Přihlášky přijímáme do 11. května nebo do naplnění kapacity.
Účastnický poplatek 350 Kč zahrnuje i drobné občerstvení a oběd (platba na místě).
 

Plakát ke stažení (PDF)
Informace o proběhlých ročnících.

Informace: