Proměny Jaroměře v běhu staletí

Věnným městem českých královen se Jaroměř stala roku 1307. K milníkům v jejím vývoji patřilo založení augustiniánského kláštera, dobytí husitským vojskem, zničení během třicetileté války a časté požáry. Vítanou pracovní příležitost pro Jaroměřsko představovala stavba pevnosti Josefov koncem 18. století. Vzrůst průmyslu a obchodu výrazně podpořila železnice z Pardubic do Liberce. Přelom 19. a 20. století provázelo postavení škol, mostů, nemocnice, zavedení elektrického osvětlení a vznik nových městských čtvrtí.

Stavební rozvoj následoval i po roce 1918. Jaroměř se proslavila svými parky a zahradami. V roce 1948 došlo ke spojení bývalé pevnosti Josefov s Jaroměří. Vzhled města výrazně změnila výstavba sídlišť, které předcházela demolice staré zástavby.

Přednáší Olga Mertlíková.