Průzkumy a dokumentace historických staveb

Mezi hlavní činnosti památkáře patří mimo poskytování odborných vyjádření a konzultací při obnově kulturních památek také méně známé a často podceňované průzkumy a dokumentace historických objektů. Jejich cílem je docílit maximálního poznání stavebního vývoje a památkových hodnot objektu jak v rámci předprojektové přípravy, tak v průběhu stavebních prací.

Přednáška je zaměřená jak na možnosti praktického využití jednotlivých typů průzkumů při obnově památky, tak na postupy a úskalí při jejich zpracování.

Přednáší zkušený průzkumník Miloš Buroň.