Valdštejnové a utváření kulturní krajiny na jejich panstvích

Přednáška z cyklu Barokní krajina.

Proces arondace šlechtických dominií umožnil bohatým českým a moravským rodům uvažovat o vlastním pozemkovém majetku v širších souvislostech. Kdysi roztroušené pozemkové enklávy byly postupně zcelovány a propojovány novými cestami a významovými souvislostmi. Právě doba 17. a 18. století se tak může pochlubit řadou plánů, s jejichž pomocí šlechtici či (možná častěji) jejich přední úředníci hodlali proměnit českou krajinu podle svých představ. Ta se stává krajinou zámků a jejich zahrad, krajinou ohromujících církevních staveb i drobných sakrálních památek, loveckým revírem i zdrojem bohatství. Jak probíhaly tyto změny na rozsáhlých majetcích Valdštejnů, který se i po smrti Albrechta z Valdštejna udržel na výsluní aristokratické společnosti? Jak Valdštejnové „svou“ krajinu využívali a jak se jejich správa odrazila v její podobě? Co do ní vkládali, co z ní odnášeli a co jim přinášela?

Přednáší Jiří Hrbek (Historický ústav Akademie věd České republiky).

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutná rezervace místa online nebo na tel. 725 766 153.