Antická mystéria

Antická mystéria představují svébytný projev religiozity řecko-římského světa, který až do dnešních dnů podněcuje představivost evropského člověka. Jejich vznik a fungování však rovněž specifickým způsobem reflektují proměny chápání pojmu náboženství v evropském myšlení, neboť některé charakteristické rysy, které se s náboženstvím v představách lidí v současné době běžně pojí, se výrazným a historicky zachytitelným způsobem začínají objevovat právě zde. Přednáška představí antická mystéria v jejich historickém kontextu, představí jejich vybrané zástupce (Eleusínská mystéria, orfická mystéria, Ísidina mystéria, mystéria bohyně Velké Matky a Mithrova mystéria) a prostřednictvích nich osvětlí význam dědictví antických mystérií pro další osudy náboženství v dějinách Evropy.

Přednášku prosloví dr. Aleš Chalupa, vedoucí Ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně.