Drobné památky v krajině – nedoceněné bohatství i ohrožený druh

Národ, který zanedbává své památky, zanedbává svou vlastní totožnost. Péče o hodnoty, které vytvořili naši předkové, je naší povinností. Je to péče o vlastní paměť.
Václav Havel (1993)