Pomníky padlým z války 1866 - přednáška z cyklu Mezi řádky

Co se dělo na bojištích prusko-rakouské války roku 1866 v severovýchodních Čechách bezprostředně po skončení bojů? Jak vypadala péče o raněné a pohřbívání mrtvých? Jak se do svých domovů vraceli uprchlíci a kdo pečoval o hroby padlých vojáků?
Nejen to vám poví na červnové přednášce z cyklu MEZI ŘÁDKY Jan Čížek. Bude vyprávět o stavbě pomníků vojenskými jednotkami a příbuznými padlých a zemřelých a vzniku a činnosti lokálních spolků na budování a ochranu pomníků války 1866, z nichž nejvýznamnějším byl Komitét pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém založený již roku 1888. Dalším podobným byl Ústřední spolek pro udržování válečných památek z roku 1866 v Čechách. Během 1. světové války některé spolky zanikly a péče o památníky padlým stagnovala. Co se s památníky dělo v době meziválečné a poválečné? Proč se obnovila činnost Komitétu 1866 po roce 1990?
Přijďte 16. června do muzea v Jaroměři a dozvíte se víc!