Dokumentace železniční trati č. 220, úsek Nemanice II – Ševětín

Na počátku května 2023 provedli pracovníci NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích podrobný terénní průzkum železniční tratě č. 220 a souvisejících nemovitostí v úseku Nemanice II a Ševětín.

Dokumentováno bylo přes čtyřicet propustků, mostů a dalších nemovitostí různého stavu dochování, od autentických kamenných a cihelných staveb z doby vzniku trati na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století po novodobé objekty z osmdesátých let 20. století.

Dokumentace a následné vyhodnocení památkových hodnot bylo prováděno v souvislosti s budoucí modernizací čtvrtého železničního koridoru, při které se počítá s vybudováním přeložky na zmíněném úseku. Dosavadní trať by podle současných odhadů měla být nahrazena novou v roce 2032.

Provedený terénní průzkum by měl přispět k dalšímu poznání železničních staveb na území Jihočeského kraje.

Foto: Jakub Drozda, Zdeňka Kočková, archiv NPÚ.