Zlatá šedesátá aneb Autobusem k Ferusům - ohlédnutí za Mezinárodním dnem památek 2023

Celodenní kulturní program pro veřejnost se nesl v duchu 60. – 80. let minulého století, kdy objekt bývalého povoznictví U Ferusů na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích procházel stavebními a vlastnickými proměnami – od administrativní budovy ČSAD přes Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd Praha až po sídlo Národního památkového ústavu.

Děkujeme všem, kteří jste přišli (bylo vás téměř 1600 !) i všem, kteří jste účinkovali:
  • kapele Jiří Schelinger Memory Band
  • Agentuře KulturKontakt Miroslava Mareše za "Retro módní přehlídku" a zapůjčení kostýmů
  • Dopravnímu podniku města České Budějovice za jízdy historickým autobusem
  • panu prof. Miloslavu Šimkovi za komentované prohlídky výstavy Bez půdy to nepůjde
  • cukrárně Boršovské dobroty za "Mléčný bar"
  • paní Jitce Rumíškové za ukázky tvorby z chemlonu
  • pivovaru Hulvát
  • městu České Budějovice za grantovou podporu
Děkujeme také všem kolegům a kolegyním z NPÚ, kteří se do programu zapojili (divadelní scénka, retrohraní)...
 
Těšíme se na vás opět za rok na Mezinárodní den památek 2024!

Související akce

"I za Napoleona město žilo..." - celodenní program pro veřejnost v rámci oslav Dnů evropského dědictví (EHD 2020)

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

ÚOP v Českých Budějovicích

12. 9. 2020

9.00 – 17.00

Budějovické cesty za řemesly aneb... středověk v řemeslech, kejklích a hudbě...

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

ÚOP v Českých Budějovicích

18. 9. 2021

9.00 – 17.00

České Budějovice v rytmu valčíku aneb kulturní život ve městě v 19. století

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

ÚOP v Českých Budějovicích

23. 4. 2022

9.00 – 17.00

Zlatá šedesátá aneb Autobusem k Ferusům

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

ÚOP v Českých Budějovicích

22. 4. 2023

9.00 – 17.00