Přeshraniční spolupráce - výstupy projektu MONUMTECH

Universität für Weiterbildung Krems přivítala v červnu 2022 účastníky projektu MonumTech ve svém kampusu v Kremsu.

V roce 2021 se Národní památkový ústav zapojil do projektu přeshraniční spolupráce "MonumTech" - Společný vznik a historie, současnost i budoucnost technických památek česko-rakouského příhraničí, který byl podpořený z programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.

Cílem projektu bylo zmapování a dokumentace technických památek v obou příhraničních destinacích, oživení a popularizace památek prostřednictvím moderních technologií, včetně vzniku dvacetidílného dokumentárního filmu.

Přínosem je i prohloubení vzájemných kontaktů památkářů, akademiků a dalších aktérů z obou stran hranice prostřednictvím společných aktivit.

Více informací o projektu MONUMTECH.