Vědomostní soutěž pro děti a mládež „OPEVNĚNÍ MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC“

Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD 2022) 13. ročník vědomostní soutěže pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy.

Soutěž probíhá od 17. září do 31. prosince 2022 a tentokrát je zaměřena na opevnění města Českých Budějovic. Pro mladé badatele jsou připraveny vědomostní otázky i praktické úkoly. Při jejich plnění se například dozví, kolik měly České Budějovice městských bran, zda bylo město někdy dobito, kde se dodnes dochovaly části městského opevnění a řadu dalších zajímavostí.

Hlavní cenou pro výherce - jednotlivce je celoroční rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny.

Podrobnější informace a pracovní listy se soutěžními otázkami budou ke stažení na webových stránkách města www.c-budejovice.cz a NPÚ www.npu.cz/uopcb nebo si je mohou soutěžící vyzvednout v tištěné podobě v Turistickém informačním centru na radnici v Českých Budějovicích.