ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Archeologové provedou po hradě Zvíkov a zaniklé vesnici Pfaffenschlag

Pohled na hrad Zvíkov | © NPÚ ÚOP ČB

Také v roce 2022 se českobudějovické pracoviště NPÚ zapojí do programu Archeologické léto, během něhož profesionální archeologové provádí veřejnost na známých i méně známých archeologických lokalitách.

V letošním roce se návštěvníci můžou těšit na komentovanou prohlídku pravěkého hradiště a středověkého hradu Zvíkova, dále pak na zaniklou středověkou vesnici Pfaffenschlag u Slavonic. Prohlídky těchto, ale i dalších jihočeských lokalit jsou zdarma, je však nutné se předem zaregistrovat na oficiálních stránkách projektu.

Mgr. Zdeňka Kolářová provede zájemce zaniklou vesnicí Pfaffenschlag, která se nachází nedaleko Slavonic. "Jde o jednu z mála zaniklých středověkých vsí na našem území, které byly archeologicky téměř kompletně prozkoumány. Výzkum odkryl základy 15 domů, uspořádaných ve dvou řadách podél Slavonického potoka," prozrazuje Zdeňka Kolářová.

Prohlídky se budou konat:

  • 22. 6. a 7. 7. 2022 v 16.00 hodin
  • 20. 7. a 10. 8. 2022 v 11.00 hodin.

Rezervace nutná on-line.

Více o lokalitě zaniklé vesnice Pfaffenschlag.

Mgr. Jiří Havlice poodhalí výsledky archeologických výzkumů na místě pravěkého hradiště a středověkého hradu Zvíkov. "Mezi nejznámější nálezy patří soubor zdobených dlaždic ze 13. století, na nichž se nacházejí jedny z nejstarších vyobrazení heraldických znaků českého království - českého lva a moravské orlice," vyjmenovává jeden z objevů Jiří Havlice.

Zájemci o účast na prohlídce si mohou vybrat z termínů:

  • 8. 7. a 29. 7. 2022, vždy v 13.00 hodin,
  • 26. 8. 2022, v 13.00 hodin.

Rezervace nutná on-line.

Více o lokalitě pravěkkého hradiště a středověkého hradu Zvíkov.