Jindřichův Hradec nominován za Jihočeský kraj na titul Historické město roku 2015

Jindřichův Hradec.

Krajským vítězem v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2015 je Jindřichův Hradec.

Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O titul Historické město roku 2015 bude za Jihočeský kraj usilovat Jindřichův Hradec, který postupuje do celostátního kola soutěže. Vítěz bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2016 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

 

Do krajského kola soutěže o titul Historické město roku 2015 se přihlásila čtyři jihočeská města:

  • Jindřichův Hradec
  • Prachatice
  • Vimperk
  • Třeboň

Hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska zasedala 13. ledna 2016 v Českých Budějovicích.  Krajským vítězem soutěže se stalo město Jindřichův Hradec, které postupuje do celostátního kola. Druhé místo získalo město Prachatice, třetí Vimperk, na čtvrtém se umístila Třeboň.

„Město Jindřichův Hradec se trvale zapojuje do Programu regenerace již od jeho počátku. V roce 2007 se stalo vítězem celostátního kola soutěže a získalo tak titul Historické město roku 2007. Město má 217 památek, z nichž 118 leží přímo na území rezervace. Systematicky jsou opravovány památky ve vlastnictví města, ale podporováni jsou i soukromí vlastníci“ upřesňuje Daniel Šnejd, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. V roce 2015 bylo v Jindřichově Hradci z dotace ministerstva kultury realizováno 13 akcí obnovy. „Velmi si ceníme toho, že Jindřichův Hradec, jako jediný ze soutěžních měst, má regulační plán, který dodržuje a plánuje jeho aktualizaci. V současné době lze stav města hodnotit jako stabilizovaný s velmi dobrými výsledky ve většině hodnocených kritérií“ doplňuje Šnejd. Proto bylo město komisí navrženo na jihočeského kandidáta na udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015.

Vysoké hodnocení mělo i město Prachatice, které se stalo krajským vítězem soutěže v předchozích pěti letech. Programu regenerace věnuje dlouhodobě velký zájem a úsilí a patří opětovně mezi nejlepší města v kraji.

 

Přehled umístění měst v hodnocení na regionální úrovni:

  1. Jindřichův Hradec…….....celkem bodů 253 
  2. Prachatice ………….….....…. celkem bodů 238
  3. Vimperk………………     …..…celkem bodů 227
  4. Třeboň ...........................celkem bodů 219

Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000,- Kč a pamětní list.  Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000,- Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.

Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2016 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Pozn. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).

Více informací o programu regenerace naleznete rovněž na webových stránkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429

Kontakty:

  • Ing. Daniel Šnejd, ředitel NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, 721 589 856, snejd.daniel@npu.cz
  • Ing. arch. Naděžda Pálková, vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, 724 924 931, palkova.nadezda@npu.cz