Pokles hladiny Orlíku umožnil archeologům prozkoumat zvíkovské předhradí

Hrad Zvíkov v době maximálního poklesu hladiny Orlické přehrady | © NPÚ ÚOP ČB

Pokles hladiny Orlické přehrady o více než šest metrů využili archeologové NPÚ k opakovanému průzkumu známých lokalit, zejména doposud zatopeného předhradí hradu Zvíkova.

"Mimořádně nízký stav vodní hladiny nám umožnil zdokumentovat některé objekty zaniklého podhradního městečka," uvedl Mgr. Jiří Havlice, archeolog Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Archeologové tak prozkoumali například část středověké fortifikace nad původním korytem Vltavy. "Kromě středověkých nálezů se nám podařilo získat také řadu dokladů staršího osídlení zvíkovské ostrožny, mezi nimiž převažují zlomky keramiky z pozdní doby bronzové a doby laténské," představil nálezy Mgr. Havlice.