ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Gratulujeme vítězům vědomostní soutěže pro děti a mládež do 16 let!

V roce 2019 vyhlásil odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích další kolo vědomostní soutěže pro děti a mládež do 16 let. Tentokrát byla soutěž zaměřena na osobnosti města České Budějovice, které významným způsobem ovlivnily kulturní, hospodářský a společenský život ve městě.

Pořadí nejlépe vyhodnocených soutěžních prací určila hodnotící komise složená ze zástupců statutárního města České Budějovice, odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice a Národního památkového ústavu na základě počtu bodů za správné odpovědi.

  • Slavnostní vyhlášení a předání cen výhercům se uskuteční 11. března 2020 v 10:00 hod. v obřadní síni českobudějovické radnice.
  • Jména vítězů jednotlivců i kolektivů naleznete zde.

Hlavní cenou pro vítěze jednotlivce je celoroční rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku do jednoho památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích dle vlastního výběru. Pro výherce soutěže jsou dále připraveny zajímavé věcné ceny.

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Vážíme si všech zaslaných soutěžních prací, vám všem patří naše uznání.