Dotaci z Ministerstva kultury lze získat i na obnovu památkově nechráněných objektů

Stejně jako v minulých letech mohou i letos vlastníci nemovitých kulturních památek žádat o příspěvek z několika dotačních titulů Ministerstva kultury. Nejzazší termín pro podání do dvou z nich je již na konci ledna 2020.

Je vhodné připomenout, že finanční příspěvek z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR lze čerpat i na objekty, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale jedná se o významné dominanty v památkově chráněných územích (MPZ, MPR, VPZ, VPR, KPZ). Podmínkou však je, že musí být ve vlastnictví obce.

Žádosti o zařazení akce do dotačních programů Ministerstva kultury ČR (Havarijní program, Program péče o VPR, VPZ a KPZ) na obnovu nemovitých kulturních památek z Jihočeského kraje musí být doručeny na pracoviště Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích nejdpozději do 31. ledna 2020. Více informací naleznou žadatelé na stránkách Ministerstva kultury - odkazy viz níže:

Přehled dalších dotačních programů lze nalézt také zde.