Medaile sv. Auraciána pro Aleše Krejčů

Ing. Aleš Krejčů přebírá zlatou medaili sv. Aureciána z rukou biskupa Mons. P. Posáda | © Biskupství ČB

Dlouholetý pracovník NPÚ Ing. Aleš Krejčů byl oceněn medailí sv. Auraciána. Ta je v Českých Budějovicích již tradičně udělována těm osobnostem, které se zasloužily nebo svou prací účinně přispěly k rozvoji kultury a péče o památky v rámci diecéze.

Dne 3. srpna 2019 si věřící v diecézi tradičně připomněli sv. Auraciána, patrona a ochránce města. Při této příležitosti byly uděleny „medaile sv. Auraciána“, které oceňují osobnosti z řad duchovních i laiků. Z rukou světícího biskupa Mons. Pavla Posáda převzal v letošním roce zlatou medaili Ing. Aleš Krejčů.

Narodil se v roce 1944 v Deštné na Jindřichohradecku. Po úspěšných studiích na Střední průmyslové škole v Českých Budějovicích a architektury na ČVUT v Praze, pokračoval na postgraduálním studiu dějin architektury a umění. Od roku 1967 byl nepřetržitě zaměstnán v institucích památkové péče. Po sametové revoluci, tedy přesněji od roku 1991, byl ředitelem Památkového ústavu v Českých Budějovicích a v letech 2004-2005 generálním ředitelem Národního památkového ústavu v Praze. V období působnosti otců biskupů Vlka a Lišky byl rovněž členem diecézní komise pro umění a památky, v současné době je členem diecézní liturgické komise. Činný byl i jako vysokoškolský pedagog na Filozofické a Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Od doby penzionování v roce 2006 působí i nadále na generálním ředitelství Národního památkového ústavu jako analytik v oboru památkové péče. Je členem Rady Státního fondu kultury a dlouhodobě působí v odborných komisích Ministerstva kultury.

Gratulujeme k významnému ocenění!