Kaple sv. Markéty v Prachaticích získala ocenění Památka roku 2018

Ocenění Památka roku 2018 v kategorii tzv. malých rekonstrukcí putuje do jižních Čech. Cenu získala obnova Kaple sv. Markéty v Prachaticích.

Cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy Památka roku 2018 v 1. kategorii – tzv. malé (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH), která sestává z uměleckého artefaktu a z finanční odměny vlastníkovi ve výši 50 000 Kč získává Kaple sv. Markéty - Prachatice. Více informací zde.

Dlouhodobě chátrající nevyužívanou novogotickou kapli sv. Markéty v lokalitě Lázní sv. Markéty v Prachaticích, pocházející z konce 80. let 19. století, koupilo město v roce 2014 od soukromého vlastníka v dezolátním stavu. (zřícená věžička, zřízený kamenný kříž nad vstupem, částečně provalený strop, opadané omítky). V letech 2015 až 2016  město kapli stavebně obnovilo. V letech 2017 a 2018 došlo k obnově interiérového vybavení kaple - oltáře vč. dřevořezby sv. Markéty, lavic, zábradlí mezi lodí a presbytářem. V roce 2018 byla kompletně obnovená kaple slavnostně otevřena, a to v červenci na svátek Markéty.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo 28. března 2019 v Třeboni. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnerem projektu je Asociace krajů ČR a Národní památkový ústav.

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy - budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný prostor, park...

Soutěž Památka roku 2018 má dvě kategorie:

1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)
2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH) 

Více informací zde.