Velikonoční putování po jižních Čechách i celém světě

Římov, šesté zastavení pašijové cesty, Modlitba Krista Pána v Getsemanské zahradě | © Archiv NPÚ

Přijměte pozvání do Jihočeského muzea na výstavu Velikonoční putování (Za velikonočním příběhem po jižních Čechách i po světě).

Výstava přibližuje mimo jiné i jihočeská poutní místa spojená s velikonočními Pašijemi, úctou ke svatému Kříži a Panně Marii Bolestné. Na přípravě výstavy se autorsky podíleli pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště  v Českých Budějovicích.

Výstava se koná od 29. 3. 2019 do 24. 4. 2019. Odkaz na stránky Jihočeského muzea zde.