Landštejnská studna skrývala šedesát dělových koulí

SH Landštejn. Soubor kamenných dělových koulí nalezených u dna studny. V popředí s koule do bombardy s vytesanou značkou | © NPÚ ÚOP České Budějovice

Při archeologickém výzkumu na hradě Landštejn se podařilo prozkoumat deset metrů hlubokou studnu zasypanou v období renesance. Ta odhalila nečekaný nález: více než 60 kamenných dělových koulí nalezených u dna studny. Tyto koule a další nálezy budou moci návštěvníci hradu od příštího roku vidět ve zdejší archeologické expozici.

V měsících říjnu a listopadu 2018 probíhal na hradě Landštejn archeologický výzkum související se sanací sklepů pod nádvořím hradního jádra. V posledních letech  byly ze sklepních prostorů hradu průběžně odstraňovány vrstvy novověkých násypů a stavební suti.

V letošním roce byla završena rehabilitace sklepů vytěžením zásypu ze středověké hradní studny, jejíž ústí se nacházelo ve třetím podzemním patře v hloubce 11 metrů pod úrovní nádvoří. Na závěrečné etapě průzkumu spojené s archeologickými pracemi a transportem materiálu z obtížně přístupných podzemních prostor spolupracoval s pracovníky NPÚ také tým speleologů ze Správy jeskyní ČR.

Během této etapy se podařilo prozkoumat 10 metrů hlubokou hradní studnu, která byla zasypána v období renesance při rozšiřování a prohlubování sklepů. Studna byla zaplněna hlavně narubanou horninou obsahující početné zbytky dřevěných konstrukcí. „Zajímavým nálezem byl především soubor více než 60 kamenných dělových koulí nalezených u dna studny. Tyto koule a další nálezy budou moci návštěvníci hradu od příštího roku vidět ve zdejší archeologické expozici.“ dodává vedoucí výzkumu Zdeňka Kolářová.

Více informací o archeologických průzkumech na hradu Landštejn naleznete zde.