Archeologické průzkumy na vimperském zámku přinesly první poznatky

SZ Vimperk | © NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích

Na hradě ve Vimperku byla v letošním roce zahájena rozsáhlá rekonstrukce Horního zámku, jejíž nedílnou součástí je i záchranný archeologický výzkum.

První etapa výzkumu se zaměřila na plochu druhého a třetího nádvoří a interiéry přilehlých palácových křídel. Prozatím nejzajímavější výsledky přinesly sondy položené do příčného renesančního křídla, v nichž byly zachyceny pozůstatky zaniklého raně gotického paláce vybudovaného zakladateli hradu pány z Janovic kolem poloviny 13. století.

Další cenné poznatky o podobě původního středověkého hradu byly získány pod podlahami jižního zámeckého křídla. „Zde se nám na několika místech podařilo zachytit průběh hlavní obvodové hrady, která ve středověku chránila areál hradu z jižní strany,” prozradil Mgr. Jiří Havlice z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. V prostoru původního parkánu za touto hradbou byly v hloubce téměř dvou metrů objeveny pozůstatky rozměrného gotického portálu, který patrně patřil zaniklé pozdně gotické bráně.

Množství získaných archeologických nálezů představuje důležitý doklad hmotné kultury obyvatel hradu od jeho založení do současnosti. „Archeologický výzkum na vimperském hradě bude pokračovat po celou dobu prováděné rekonstrukce až do roku 2020,” dodává Jiří Havlice.

Více o zámku Vimperk na jeho oficiálních stránkách zde