Statik Ing. Fuchs předal své zkušenosti kolegům

zleva: Ing. M. Fuchs, Ing. arch. Pálková, Ing. Šnejd

Ve středu 14. listopadu 2018 proběhla v Národním památkovém ústavu v Českých Budějovicích přednáška Ing. Miroslava Fuchse. Projektant a statik, který se specializuje na obnovy historických staveb seznámil památkáře se zkušenostmi ze své mnohaleté praxe a představil specifika historických staveb.

Během přednášky zazněly i praktické příklady sanace historických budov, nechyběla ani závěrečná diskuse. „Nabídky pana Ing. Fuchse si velmi ceníme. Jeho celoživotní zkušenosti s rekonstrukcí historických budov se úzce dotýkají problémů, se kterými se potýkáme v praxi,“ prozradila Ing. arch. Pálková, vedoucí odboru památkové péče NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.  Přednášky se zúčastnili nejen zaměstnanci Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, ale také pracovníci památkových odborů pověřených měst a obcí a Jihočeského kraje.