Výstava Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska láká patrioty i náročnější turisty

Stará obora u Hluboké. Obr. nepodléhá Creative Commons.

Už jen několik dní mají zájemci možnost prohlédnout si výstavu s názvem Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska. Výstava provádí návštěvníky třemi stoletími, kdy na Hlubocku a Třeboňsku působil šlechtický rod Schwarzenbergů a ukazuje tak, jak tento významný rod spoluvytvářel podobu místní svébytné krajiny. K výstavě je možné zakoupit i stejnojmenný knižní katalog za zvýhodněnou cenu. Výstava je otevřena do 21. září 2018 v galerii Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Výstava je výsledkem výzkumného projektu, jehož ambicí je zachytit stopy šlechtických rodů v kulturní krajině. „Pro práci na výstavě jsme oslovili odborníky z řad historiků, krajinářů či archivářů. Podařilo se nám tak rozvinout široký a pestrý pohled na dominanty této krajiny i některé aspekty každodenního života šlechty v průběhu 17. až 20. století,“ prozradila o přípravě výstavy její autorka Ludmila Ourodová-Hronková.

Krajinný ráz Třeboňska a Hlubocka formovalo od šedesátých let 17. století deset generací rodu Schwarzenbergů. Dlouholetá hospodářská činnost příslušníků tohoto rodu nejen ekonomicky rozvíjela danou oblast, ale vryla ji i svébytný ráz, který můžeme dodnes vnímat jako harmonicky působící celek a jedinečnou krásu. Schwarzenbergové v mnohém navázali na rod Rožmberků, který se výrazně zapsal do podoby dnešní jihočeské krajiny.

Vedle rozsáhlých úprav noblesních schwarzenberských sídel zde v průběhu tří staletí vznikalo množství kostelů, kaplí, panských dvorů, hospodářských a správních objektů, mysliven, hájoven, božích muk či památníků. Při toulkách po krajině si můžeme všímat zejména typického „schwarzenberského slohu“, tedy hospodářských budov s režnými cihlovými a kamennými fasádami,“ upřesňuje Ludmila Ourodová-Hronková s tím, že u mnoha staveb byli Schwarzenbergové, investory, donátory nebo patrony.

Výjimečný projekt představuje Hlubocko a Třeboňsko v nových souvislostech. „Výstavu by neměli minout místní rodáci a patrioti, lákavá může být i pro hloubavější turisty, kteří rádi poznávají krajinu i památky z jiné perspektivy a může být inspirací k návštěvě méně známého místa,“ prozrazuje  kurátorka galerie Eva Neprašová. Patnáct výstavních panelů přináší široké spektrum témat, např. ikonografii v malířských dílech, zachycení lovů, zahradní a krajinářskou tvorbu, oslavy i pohřební zvyklosti, sportovní aktivity šlechticů a mnoho dalších. „Přijďte na výstavu objevit malebné staré myslivny, honosné hospodářské dvory, staré turistické pohlednice, dobové fotografie ze společenského i každodenního života šlechticů, zdobné lovecké zbraně nebo třeba zmizelý čínský pavilónek v zámeckém parku na Hluboké,“ láká na výstavu Eva Neprašová.

Výstavu o schwarzenberské krajině Hlubocka a Třeboňska, která měla premiéru v minulém roce v zámecké galerii v Třeboni, je možné vidět poprvé i v Českých Budějovicích, a to v galerii Národního památkového ústavu na Senovážném nám. č. 6. Otevřena je od 3. do 21. září 2018 každý všední den od 9 do 16 hodin. V galerii lze zakoupit také knižní katalog výstavy, kde najdou čtenáři další informace a bohatou obrazovou dokumentaci včetně jedinečných dobových fotografií. Kniha je k prodeji za zvýhodněnou cenu 350,- korun.

Více informací o výstavě naleznete v tiskové zprávě o výstavě nebo v sekci o výstavách.