Slavonice usilují o titul Historické město roku 2017

Slavonice - renesanční sgrafita

Město Slavonice bylo za Jihočeský kraj nominováno na titul Historické město roku 2017. Postupuje tak do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Celostátní vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2018 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Do soutěže o titul Historické město roku 2017 se v Jihočeském kraji přihlásila čtyři města – České Budějovice, Prachatice, Slavonice a Třeboň. Hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vybrala jako vítěze krajského kola město Slavonice. Na druhém místě se umístily Prachatice, na třetím Třeboň, čtvrté místo obsadilo město České Budějovice.

„Co se týče naplňování zásad Programu regenerace patří  Slavonice   dlouhodobě mezi nejlepší města v kraji,“ říká Daniel Šnejd, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích a dodává: „Tomuto úkolu věnuje velký zájem a úsilí. V loňském roce se umístilo v regionálním kole na 2. místě, letos komise rozhodla, že je pro rok 2017 nejlepším krajským kandidátem.“

V historickém centru města je dochovaný mimořádný soubor měšťanských domů, jež jsou cenné především díky sgrafitovým fasádám a sklípkovým klenbám. Jejich restaurování a periodická údržba jsou náročné jak z odborného, tak z finančního hlediska. „Díky Programu regenerace jsme v roce 2017 získali na obnovu památek dotace ve výši téměř 2,5 milionu korun,“ uvádí starosta města Hynek Blažek.

Dokladem o kvalitě přístupu města k obnově památek je udělení dvou titulů Památka roku. V roce 2015 jej získalo restaurování sgrafitové fasády domu čp. 520, v roce 2014 restaurování hřbitovní kaple sv. Kříže.

Na území MPR Slavonice se nachází 59 kulturních památek. Žádná z nich není v havarijním stavu. „V roce 2017 byla provedena nebo dokončena oprava jedenácti kulturních památek, přičemž v pěti případech šlo o restaurování, což je na tak malé město opravdu výjimečné,“ uvádí Daniel Šnejd a upřesňuje: „Pozornost si zaslouží především restaurování fresek v domě čp. 517.“

Díky dochovaným kvalitám historického města byly Slavonice navrženy na zápis do Seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Druhé místo získalo město Prachatice, které v minulosti patřilo mezi města, která se do Programu regenerace aktivně zapojila mezi prvními. „Vítězem krajského kola se Prachatice staly již šestkrát a v roce 2003 jsme získali titul Historické město roku,“ upřesňuje Martin Malý, starosta města.

Na území Městské památkové rezervace Prachatice se nachází celkem 135 nemovitých kulturních památek. Jen jedna z nich je v havarijním stavu. „Město se stará o městskou památkovou rezervaci systematicky a koncepčně,“ konstatuje Šnejd a dodává: „V roce 2017 město vynaložilo na obnovu památek cca 4,7% ze svého celkového rozpočtu, což je nejvíce ze všech přihlášených měst.“

Také město Třeboň, které se umístilo na třetím místě, patří v plnění Programu regenerace dlouhodobě mezi nejlepší města v kraji. Titul Historické město roku získalo v roce 1997. Na území Městské památkové rezervace Třeboň bylo ke konci roku 2017 evidováno celkem 87 nemovitých kulturních památek, z toho jsou tři národní kulturní památky (Rožmberská rybniční soustava, areál Augustiniánského kláštera s kostelem Panny Marie Královny a sv. Jiljí a areál třeboňského zámku a Schwarzenberské hrobky.) „Při rekonstrukcích objektů dbáme nejen na výslednou podobu obnovované památky, ale též na stavebně historický a archeologický průzkum a díky tomu jsme v posledních letech významně pokročili v oblasti poznání historie města,“ uvádí starostka Terezie Jenisová. Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň se město věnuje již od roku 1994. „V letošním roce komise bodově trochu níže ohodnotila menší aktivitu a počet připravovaných a realizovaných akcí v rámci Programu regenerace,“ vysvětluje Naděžda Pálková z Národního památkového ústavu.

Čtvrté místo obsadilo město České Budějovice. „Nejvýznamnější obnovou v roce 2017 byly restaurátorské práce v interiéru i exteriéru sídla Komerční banky v Krajinské ulici čp. 248 a stavební úpravy domu čp. 454 v Široké ulici, který byl do té doby v havarijním stavu,“ uvádí Irena Tomandlová z odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice. V rámci Programu regenerace byla provedena také povrchová úprava fasád bývalého kapucínského kláštera.

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel. Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000,- Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000,- Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.

Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2018 u příležitosti Mezinárodního dne památek a  historických sídel.

Více informací o programu regenerace naleznete rovněž na webových stránkách Ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html?searchString=program%20regenerace

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).