Vychází tři nové publikace z ediční činnosti NPÚ

Na počátku roku 2018 vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích hned tři nové publikace - Dominikánský klášter v Českých Budějovicích, Gotické kachle z Jindřichova Hradce a Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska. Zakoupit si je můžete za zvýhodněné ceny v galerii NPÚ v Českých Budějovicích na Senovážném nám. 6, v e-shopu NPÚ nebo v distribuční síti Kosmas.

Těšit se můžete na tyto knižní novinky:

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích / Daniel Kovář – Roman Lavička.

Anotace: Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, jehož areál později sloužil piaristům a redemptoristům, představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v historickém jádru městské památkové rezervace, ale i uzlový bod v paměti městského organismu, s jehož vznikem a osudy je pevně svázán – mimo jiné i jako místo úcty k mariánské ochránkyni města, gotickému obrazu Panny Marie Klasové. Kniha se snaží zachytit „celý příběh“ areálu historických staveb od jejich počátků ve 13. století až po současnost.

Svým pojetím, metodickou výzbrojí a mimo jiné i využitím 3D modelů jednotlivých fází vývoje podoby areálu publikace navazuje na obdobně koncipovanou knihu Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (2014).

 

Gotické kachle z Jindřichova Hradce / Jiří Havlice – Jan Kypta et al.

Anotace: Páni z Hradce patřili ve středověku a raném novověku mezi nejmocnější šlechtu Českého království. Autoři knihy na příkladu pozůstatků kachlových kamen přemýšlejí o možnostech archeologie při výzkumu životního stylu a myšlenkového světa obyvatel hradu a města v pozdním středověku. Jednu ze dvou sbírek gotických kamnových kachlů, které jsou v knize prezentovány, spravuje Národní památkový ústav. Soubor byl získán při archeologickém výzkumu hradu v letech 1975–1993. Jeho výsledky dosud nebyly publikovány, kniha proto představuje první splátku tohoto dlouholetého dluhu.

 

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska / Ludmila Ourodová-Hronková (ed.)

Anotace: Svébytný krajinný ráz Třeboňska a Hlubocka formovalo od šedesátých let 17. století deset generací rodu Schwarzenbergů. Vedle rozsáhlých úprav noblesních schwarzenberských sídel zde v průběhu tří staletí vznikalo množství kostelů, kaplí, panských dvorů, hospodářských a správních objektů, mysliven, hájoven, božích muk či památníků.  Patnáct autorů interpretuje dominanty této krajiny i její "lidský rozměr" v průběhu 17. – 20. století. 

 

Přehled vydaných publikací z ediční činnosti NPÚ, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

Většinu publikací z naší produkce si můžete objednat:

V případě osobního odběru je možné publikace zakoupit za zvýhodněnou cenu v knihovně nebo v galerii NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.

Informace: PhDr. Zdeňka Prokopová, prokopova.zdenka@npu.cz, tel. +420 724 965 361

Související akce

Přivítání tří nových publikací z ediční činnosti NPÚ v Českých Budějovicích

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

ÚOP v Českých Budějovicích

24. 1. 2018

10.00