Staňte se středověkým jeřábníkem: NPÚ hledá dobrovolníky pro rekonstrukci věže Jakobínky

V neděli 26. listopadu se v Rožmberku nad Vltavou sešli první zájemci, kteří se chtějí jako dobrovolníci účastnit oprav věže Jakobínky. Vybraní uchazeči budou mít jedinečnou příležitost aktivně spolupracovat při obsluze repliky středověkého jeřábu inspirovaného kresbami proslulého umělce Leonarda da Vinciho a italského inženýra Bonaccorsa Ghibertiho. Jeho pomocí se bude v roce 2018 opravovat střecha a ochoz věže Jakobínky, dominanty hradního návrší v Rožmberku nad Vltavou. Nábory dobrovolníků budou pokračovat až do jara.

Hrad Rožmberk vybudovali v druhé polovině 13. století členové jedné z rodových větví Vítkovců, kteří se od té doby nazývali páni z Rožmberka. Hradní areál vznikal postupně a již ve středověku obsahoval dvě hlavní části, tzv. Dolní a Horní hrad, jehož součástí je zdaleka viditelná věž zvaná Jakobínka. Její neobvyklé jméno je v písemných pramenech poprvé doloženo v 1723. Když v polovině 19. století přestavovali tehdejší majitelé z rodu Buquyoů hrad v romantickém stylu, vnímali Jakobínku jako symbol jeho starobylosti.

Až do roku 1945 se věž nacházela v relativně dobrém stavu, poté se její stav zhoršoval a na počátku 21. století byla zařazena do seznamu nejohroženějších památek. Národní památkový ústav získal v roce 2012 Jakobínku do svého vlastnictví a připravil projekt jejího restaurování a zpřístupnění veřejnosti. Ten je koncipován jako stavební experiment, při němž se v maximální míře zkoumají a prakticky ověřují stavební postupy a technologie užívané od středověku. Záměrem je zachránit a zpřístupnit významnou památku a současně také zachraňovat a uchovávat znalost historických řemesel.

V současné době probíhá oprava interiéru a kamenného pláště věže s využitím dřevěného „středověkého“ lešení. Vlastní restaurování věže bude probíhat s pomocí funkční repliky historického jeřábu. Renesanční malíř Leonardo da Vinci a italský inženýr Bonaccorsa Ghibertiho si do svých skicářů zaznamenali obdivované stavební stroje, které používal Fillipo Bruneleschi v letech 1420–1434 při stavbě kopule chrámu Santa Maria del Fiore ve Florencii. Leonardo da Vinci se s těmito stroji seznámil, když jako mladý učeň v roce 1472 na florentském chrámu pracoval. Na počátku 16. století se takové stavební stroje již užívaly i ve střední Evropě a nelze vyloučit, že podobný jeřáb sloužil i k opravě Jakobínky, poškozené v roce 1522 velkým požárem.

Úkolem dobrovolníků bude zajišťovat pohyb jeřábu chůzí v poháněcím kole. Práce to bude naprosto jedinečná a mimořádná. Jeřáb bude osazen u vrcholu střechy Jakobínky ve výšce cca 40 metrů. Dobrovolníci budou vybíráni podle přísných pravidel:

  • věk v rozmezí 18–60 let
  • přiměřená fyzická zdatnost
  • schopnost pohybu ve výškách – dobrovolník musí být odolný vůči závratím
  • váha do 90 kilogramů
  • výška od 165 do 190 cm

Výběrové soustředění uchazečů proběhlo v neděli 26. 11. 2017 u věže Jakobínky, ale nábory dobrovolníků budou pokračovat až do jara. Ideální počet je 50 pomocníků.
S vybranými uchazeči bude uzavřena smlouva o dobrovolnické činnosti. Vlastní dobrovolnická činnosti bude probíhat až ve stavební sezoně 2018. Termín zapojení jednotlivých dobrovolníků v roce 2018 bude s vybranými osobami s dostatečným předstihem konzultován a následně přesně stanoven, včetně určení případných náhradníků.

V případě zájmu či dotazů piště na e-mailovou adresu slabova.marketa@npu.cz nebo volejte na číslo +420 778 417 685.

Více informací o věži Jakobínce a její obnově naleznete na stránkách Wiki projekty NPÚ.