Vychází nová publikace – Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury

Obrazově bohatě vybavená publikace vychází k 20. výročí zápisu Holašovic na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury

Pavel Hájek (ed.), kolektiv autorů

Předpokládaná cena: 350 Kč

 

Kniha přináší ucelený přehled typové skladby jihočeské venkovské architektury.  Je velkoryse pojatým katalogem stejnojmenné výstavy Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury.

Představuje nejen Holašovice, ale i typické ukázky zděných staveb v dalších regionech, vycházejících z obdobných vývojových tendencí, odlišujících se však rozdílným výtvarným pojetím zdobných prvků. Průčelí těchto domů odrážejí individualitu venkovských zednických mistrů, z nichž jen velmi málo známe jménem.

Samostatné kapitoly jsou věnovány oblasti Blanského lesa, vizuálně velmi atraktivní blatské architektuře spojené se zednickými rody Patáků a Šochů, tvorbě Jakuba Bursy i specifickým rysům venkovského stavitelství na Písecku, Strakonicku, Blatensku, Prachaticku, Třeboňsku, Jindřichohradecku či Mladovožicku.

Kontext vesnických domů se zdobnými průčelími doplňuje výklad o středověkých a raně novověkých špýcharových domech na Doudlebsku, rozlehlých vierkantech na Novohradsku a Českokrumlovsku i různých typech roubených a poloroubených staveb na Šumavě i severu Písecka a Táborska.

Publikaci je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu v galerii nebo v knihovně Národního památkového ústavu na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích.

Obsah:

Krajina venkovských usedlostí (Pavel Hájek)

 • Venkovská kulturní krajina (Marek Ehrlich)
 • Urbanismus jihočeské vesnice (Klára Pešková, Gabriela Šťastná)

Historická vesnice Holašovice (Michaela Špinarová, Daniel Šnejd)

Jihočeská venkovská architektura

 • Podhůří Blanského lesa (Zdeňka Kočková)
 • Soběslavsko-veselská Blata (Pavel Hájek, Miroslav Pikous)
 • Bechyňsko a Ševětínsko (Pavel Hájek)
 • Zbudovsko-hlubocká Blata (Pavel Hájek)
 • Jižní a střední Písecko (Pavel Hájek)
 • Dílo Jakuba Bursy na Vlachobřezsku a Volyňsku (Jana Štorková)
 • Strakonicko (Zdeňka Kočková)
 • Třeboňsko a české Vitorazsko (Jakub Drozda)
 • Jindřichohradecko a Novobystřicko (Jakub Drozda)
 • Špýcharové domy a klasicizující štíty na Doudlebsku (Daniel Šnejd)
 • Empírové domy na Sedlicku (Jana Štorková)
 • Vierkanty (Daniel Šnejd)
 • Mladovožicko (Pavel Hájek)
 • Roubená architektura na severu Písecka a Táborska (Jana Štorková)
 • Šumavské domy (Eva Zuzáková)
 • Volarské domy (Eva Zuzáková)
 • Technické stavby (Jakub Drozda)

Literatura

Místní rejstřík 

 

Související akce

Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architekury

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

ÚOP v Českých Budějovicích

7. 10. 2017 – 31. 10. 2017