Cenu Ministerstva kultury získal Ing. Aleš Krejčů

Ing. Aleš Krejčů při převzetí Ceny Ministerstva kultury za památkovou péči

Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči obdržel při příležitosti Mezinárodního dne památek dlouholetý pracovník památkové péče, autor řady publikací, vysokoškolský pedagog a emeritní ředitel NPÚ Aleš Krejčů. Srdečně gratulujeme!

U příležitosti oslav Mezinárodního dne památek a sídel 2017 udělil ministr kultury Daniel Herman Cenu za památkovou péči panu Aleši Krejčů za jeho zásadní osobní podíl při zakládání systému odborné složky památkové péče, jak byl postupně utvářen a stabilizován od konce 60. let 20. století a posléze při transformaci oboru v 90. letech. Jím nastavený model sehrál zásadní roli v postupném celostátním sjednocování odborných, provozních, hospodářských a řídících činností odborné organizace státní památkové péče.

Cena Ministerstva kultury za památkovou péči se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků nebo tvůrčích počinů dosažených v oblasti ochrany, zkoumání, uchovávání a prezentace kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón nebo archeologických nálezů.