Do konce ledna lze podat žádost o státní finanční příspěvek na obnovu památek

Vodní pila Peníkov

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro letošní rok grantové programy na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu i na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Havarijní program

Návrhy na zařazení obnovy nemovité kulturní památky do havarijního programu přijímají do 31. ledna místně příslušná územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu. Prostředky jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, včetně restaurátorských prací a na opravy krovů a střech. Více informací o havarijním programu najdete na webu ministerstva kultury.

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod. na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Odbor památkové péče ministerstva kultury vyhlásil ke dni 6. prosince 2016 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2017. Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu přijímají do 31. ledna místně příslušná územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu. Více informací o programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny najdete na webu ministerstva kultury.