Patrimonium pro futuro odměnilo vítěze

Národní památkový ústav již potřetí odměnil nejlepší památkářské počiny. Udílení prestižního ocenění – Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro – opanovaly v několika kategoriích záchrany hradů a obnovy tvrzí. Kromě tradičních stříbrných plaket byla udělena i dvě zvláštní ocenění a hlasovala rovněž veřejnost.

Výsledky třetího ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro byly 21. září vyhlášeny v překrásném prostředí renesančního zámku Náměšť nad Oslavou. Stříbrnou plaketu si odváží tým restaurátorů pod vedením Václava Veřtáta za obnovu renesančních vrat a nástěnných maleb brány kláštera ve Vyšším Brodě. Týmž oceněním odměnila odborná komise mnohovrstevnou záslužnou činnost spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, zaměřenou na oživování vojenské tradice Josefova, a plaketu převzal za záchranu zříceniny hradu Hartenberg v Hřebenech Bedřich Loos spolu s Občanským sdružením Hartenberg. Zvláštní ocenění generální ředitelky za obnovu omítek a výměnu střešní krytiny středověké tvrze v Sudkově Dole převzali její majitelé Eva a Ivo Laurinovi a za záchranu tvrze v Hradeníně ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír Rišlink.


Více informací o Ceně NPÚ Patrimonium pro futuro a medailonky všech nominovaných počinů najdete na našich webových stránkách.


Národní památkový ústav nezapomíná ani na osobnosti památkové péče. Plaketa byla za dlouholetou a záslužnou činnost udělena památkáři, stavebnímu historikovi a pedagogovi Jiřímu Škabradovi, který tak byl pomyslně uveden do památkářské síně slávy.

Držitelem zvláštní ceny Památky děkují, o níž rozhoduje veřejnost formou on-line hlasování, se letos stal David Hamza, jenž se zasloužil o záchranu zříceniny hradu Templštejn u Jamolic.

„Cenou Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe chceme zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Očekávám, že právě díky ceně NPÚ se o zásluhách vlastníků, investorů nebo tvůrců těchto obecně prospěšných počinů nebo akcí dozví mnohem víc lidí a že se tak uskutečněné projekty dočkají zaslouženého uznání a popularity,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Vyhlášením cen na náměšťském zámku se uzavřelo půlroční hodnocení akcí a projektů realizovaných nebo dokončených v roce 2015. Komise sestavená z odborníků NPÚ, zástupců muzeí, archeologické sféry a dalších spolupracujících institucí hodnotila celkem dvacet pět nominací.