Jihočeské pracoviště NPÚ připravilo prohlídku kláštera pro hluchoslepé návštěvníky

Netradiční prohlídka pro hluchoslepé. Klienti využívají smysly, kterými mohou vnímat realitu, včetně hmatu.

Netradiční prohlídku bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích připravilo územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích pro klienty občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé.

Ve středu 18. května navštívili klienti z jihočeské pobočky organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé, z. s., bývalý dominikánský klášter na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Na podnět Metodického centra pro vzdělávání v Telči připravili PhDr. Roman Lavička, Ph.D., z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích a Ing. Jiří Míchal z českobudějovického biskupství pro hluchoslepé návštěvníky speciální prohlídku kláštera, která byla uzpůsobena jejich komunikačním možnostem.

Prohlídka byla připravena tak, aby návštěvníci využili své smysly, kterými mohou vnímat realitu, včetně hmatu. „Naši klienti si tak mohli osahat např. gotické kružby, které zdobí dřevěné kněžské lavice, sochu Panny Marie Klasové, patronky kostela i města České Budějovice, novogotickou monstranci, která je věrnou kopií středověkého originálu, či bohatě vyšívaný kněžský pluviál neboli plášť do deště,“ uvádí Jana Radová z organizace LORM.

„I pro nás je návštěva občanů s handicapem inspirací a podnětem k zpřístupňování objektu,“ uvádí pan Míchal a dodává: „Díky loňské návštěvě klientů LORM v katedrále sv. Mikuláše rozvíjíme spolupráci s katedrou dějin umění Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. V rámci diplomových prací zpracovávají studentky haptické trojrozměrné modely tří konzol s motivy lidských obličejů, které zdobí klenební konzoly v severní lodi, reliéfně zpracovávají motiv Panny Marie klasové či sv. Kryštofa, zobrazeného na fresce v kostele.“

Národní památkový ústav spolupracuje s organizací LORM již od roku 2014. Kromě prohlídek památkových objektů připravuje rovněž přednášky. „Pavel Macků z územního odborného pracoviště NPÚ v Telči nám vyprávěl o hmotné kultuře ve středověku. Součástí přednášky byly i ukázky předmětů, které patřily ke každodennímu životu ve středověku, jako oděvy, boty, stolní a kuchyňské nádobí, ale také zbraně a rytířská zbroj,“ doplňuje Radová.

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé požádalo Národní památkový ústav o další spolupráci.

LORM – Společnost pro hluchoslepé, z. s., sdružuje od roku 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Organizaci se podařilo vybudovat v České republice síť základních sociálních služeb pro osoby s touto poruchou. V poradenských centrech v Praze, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě jim poskytují odborné sociální poradenství, tlumočnické a průvodcovské služby, výuku komunikačních systémů, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí. Pro hluchoslepé pořádají klubová setkání, týdenní pobytové akce, umělecké a sportovní soutěže, vydávají časopis Doteky. Více informací o sdružení LORM a hluchoslepotě najdete na www.lorm.cz.

NPÚ, Metodické centrum pro vzdělávání v Telči zpřístupňuje a zprostředkovává památkové hodnoty širokému spektru veřejnosti, ať už jde o školy, univerzity, rodiny s dětmi, seniory, dobrovolníky nebo osoby se specifickými potřebami. Pozornost věnuje vzdělávání pedagogů, odborníků v oblasti památkové péče, řemeslníků, kteří se zabývají obnovou historických staveb a tradičních řemesel, a vlastníků kulturních památek. Úzce spolupracuje s dalšími metodickými centry NPÚ, s vysokými školami a fakultními památkovými objekty, kterými jsou státní hrad a zámek Bečov, státní zámek Červená Lhota a klášter Zlatá Koruna.