Voda v Červeném Dvoře

Výstava dokumentuje výjimečné technické dílo – vodohospodářský systém krajinářského parku zámku v Červeném Dvoře u Chvalšin nedaleko Českého Krumlova.

Areál zámku a parku v Červeném Dvoře u Chvalšin patří v Čechách k nejvýznamnějším kulturním památkám svého druhu. Velkorysou kompozici parku o rozloze 117 ha dotváří monumentální kulisa jižního svahu Blanského lesa s vrcholem Kleti.

Zdejší krajina učarovala již Rožmberkům, kteří tu na sklonku 16. století zřídili oboru, určenou k chovu bobrů, bažantů, koroptví a křepelek. Zámek spolu s myslivnou a altánem vznikl roku 1672 z iniciativy kněžny Marie Ernestiny z Eggenbergu.

Téměř celý vývoj zahradních a parkových úprav je spjat s knížecím rodem Schwarzenbergů, pro které byl Červený Dvůr v letech 1719-1947 oblíbeným letním sídlem, snadno dosažitelným z blízkého sídelního zámku v Českém Krumlově i pozdějšího rodového sídla na zámku Hluboká.

Spolu s přestavbou zámku v 80. letech 18. století Schwarzenbergové vybudovali rozsáhlou klasicistní zahradu. Na podkladě pravidelné cestní sítě ve tvaru hvězdice vzniklo množství okrasných staveb, vodních nádrží i atrakcí s vodou v pohybu – umělý vodopád, kaskáda, soustava vodotrysků a fontán. V té době vznikl i složitý vodohospodářský systém parku, který je právem považován za výjimečné technické dílo. Kromě hustoty vodohospodářské sítě je ojedinělý a technicky vyspělý především způsob zajištění dostatečného přítoku vody do areálu, na kterém se zřejmě podílel geniální stavitel plavebních kanálů Josef Rosenauer.

Vývoj zámecké zahrady i později založeného krajinářského parku dokládají historické plány a archivní záznamy, uložené v krumlovské pobočce Státního oblastního archivu v Třeboni.

Vlastníkem a uživatelem zámku s parkem je od roku 1966 Psychiatrická léčebna Červený Dvůr. Svým založením zachránila areál před plánovanou demolicí a devastací. Léčebna je od svého počátku zařízení specializované na léčbu závislostí. Léčí se zde pacienti z celé republiky. Terapeutický program je orientován psychoterapeuticko-výchovně a je úzce spojen s využitím celého areálu.

Park je přístupný veřejnosti. Ve spolupráci Správy CHKO Blanský les a Národního památkového ústavu byla v roce 2005 otevřena naučná stezka zámeckým parkem.

Výstava byla vytvořena v rámci výzkumného projektu Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století  financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Bc. Eva Neprašová

  • koordinační, projektový a programový pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 122, 777 454 383
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021