Výstava Národního památkového ústavu podává nejucelenější obraz o české památkové péči po roce 1989

Dosud nejucelenější obraz o proměnách památkové péče v České republice v letech 1989–2019 podává výstava 30 let památkové péče po pádu železné opony, kterou připravil Národní památkový ústav. Až do 6. prosince 2022 je ke zhlédnutí ve výstavní síni českobudějovické radnice.

Dosud nejucelenější obraz o proměnách památkové péče v České republice v letech 1989–2019 podává výstava 30 let památkové péče po pádu železné opony, kterou připravil Národní památkový ústav. Až do 6. prosince 2022 je ke zhlédnutí ve výstavní síni českobudějovické radnice.

Výstava představuje proměny památkového fondu v průběhu 30 let po pádu železné opony prostřednictvím výstavních panelů a několika stovek fotografií. Její součástí je i promítání filmového dokumentu Proměny aneb 30 let památkové péče v jižních Čechách.

Výstavní panely jsou doplněny dvěma trojrozměrnými exponáty ze sbírek Muzea stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlově. Návštěvníci si mohou prohlédnout barokní, malbou zdobené dveře z Dlouhé ulice čp. 95 v Českém Krumlově a gotické dveře z 15. stol pocházející ze vstupu zaniklého Zadního mlýna ve Chvalšinách. Oba předměty jsou dokladem přístupu k péči o  památkový fond v druhé polovině 20. století. Na výstavu byly zapůjčeny ze soukromé sbírky, která je v současnosti prezentována v Klášterech Český Krumlov.

„Vybrali jsme 22 témat, která po určitou dobu v tuzemské památkové péči rezonovala, případně jsou doposud aktuální,“ uvedl Daniel Šnejd, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích a dodává: „I bez hlubšího zamyšlení, třeba jen z porovnání s historickými fotografiemi, lze říci, že památky a historická sídla v českých zemích nebyly nikdy v tak dobré kondici, jako nyní.“

„V katastrofálním stavu bylo před rokem 1989 téměř 80 procent evidovaných kulturních památek,“ uvádí jeden z autorů výstavy Pavel Hájek z Národního památkového ústavu. Pozitivní společenské a ekonomické změny nastartované po pádu režimu přinesly zlepšení ekonomické situace, rozšíření dotačních titulů i nové možnosti získání finančních prostředků ze zahraničí, což se výrazně promítlo do stavu památkového fondu i do památkové péče.

V rámci jednotlivých výstavních témat se autoři zaměřili na movité i nemovité památky ve vlastnictví státu i soukromých osob, církve, obcí a spolků. Představují památky technické, církevní i židovské, zříceniny, historická jádra měst, moderní architekturu 19. a 20. století nebo památky ohrožené či již zaniklé. Vybrané příklady prezentují úspěšné realizace obnov a záchrany památek, ale upozorňují i na problém památek nevyužitých. Výstava rovněž přináší přehled o vývoji dotačních titulů a jejich podílu na zlepšení stavu památek v České republice.

Výstava vznikla k příležitosti 30. výročí sametové revoluce, poprvé byla představena v Praze v roce 2019, dále putovala do Zlína, Hradce Králové a Nových Hradů. Nyní ji mohou zájemci spatřit od 26. října do 6. prosince také v Českých Budějovicích.


Výstavní panely i filmové dokumenty jsou ke stažení na webu Národního památkového ústavu https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice/vystavy/2019_30-let-PP.

Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.

Informace též na www.npu.cz nebo na https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice


Kontakty:

·         Ing. Daniel Šnejd, ředitel NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, 724 053 332, snejd.daniel@npu.cz

·         PhDr. Pavel Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, 607 556 510, hajek.pavel@npu.cz


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává řadu publikací, provádí archeologické průzkumy, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích.

Fotografie ke stažení