Do Českých Budějovic zavítá Schwarzenberská granátnická garda

„I za Napoleona město žilo…“, to je název celodenního programu pro veřejnost, který přenese návštěvníky na počátek 19. století, kdy Českým Budějovicím vládl purkmistr František Eusebius Daublebský ze Sternecku. Akce je součástí Dnů evropského dědictví (EHD 2020), který se letos slaví v sobotu 12. září 2020. Váženým hostem bohatého kulturního programu bude Schwarzenberská granátnická garda z Českého Krumlova. Akci pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích v prostorách bývalého povoznictví U Ferusů na Senovážném náměstí č. 6., vstup je volný.

Jsme potěšeni, že naše pozvání přijala i Schwarzenberská granátnická garda z Českého Krumlova.  Spolu s účastníky divadelní scénky připomenou hrdinství budějovického purkmistra Sternecka a štědrost knížete Josefa II. Dobrého ze Schwarzenbergu v souvislosti s hrozbou vypálení Českých Budějovic napoleonskými vojsky v roce 1805,“ prozradil Pavel Hájek, jeden z autorů programu. 

Po celý den čekají návštěvníky kromě vystoupení granátníků a divadelního představení také praktické ukázky ševcovského a sedlářského řemesla, výroby dud nebo hudební a taneční vystoupení. „Nevšedním zážitkem bude koncert staré hudby v podání krumlovského Kytarového dua Čapek & Interholz,“doporučuje Jarmila Hansová z NPÚ. Písně a tance ševcovské, vojenské a dudácké předvede Dětský folklórní soubor Úsviťáček z Českých Budějovic.

V přednáškovém sále bude k prohlédnutí výstava Jak zachránit město aneb Návštěva u Budějovického purkmistra Františka Eusebia Daublebského ze Sternecku, která seznámí s podrobnostmi událostí z doby napoleonských válek i s osudy významného rodu. „Výstavu společně s odbornými pracovníky NPÚ připravil potomek budějovického purkmistra a historik Tomáš Sterneck, který se zhostí i přednášky o slavném předkovi,“ dodává Jarmila Hansová, autorka scénáře divadelní scénky.

V období klasicismu byly velmi oblíbené portrétní siluety. Ve své přednášce prozradí více o tomto fenoménu Anežka Mikulcová. „Děti si vyzkouší vytvořit siluety v dětské výtvarné dílně Šárky Kosové,“ láká malé výtvarníky Eva Neprašová.

Návštěvníci se budou moci občerstvit u stánku minipivovaru Hulvát a ochutnat něco sladkého z dobové kavárny, kterou připravuje cukrárna Boršovské dobroty. Akce se koná za každého počasí a to od 9 do 17 hodin. Během dne bude možné zakoupit publikace NPÚ za zvýhodněné ceny.

„Některé části programu se konají ve vnitřních prostorách, prosíme tedy návštěvníky, aby s sebou měli připravené roušky,“ upozorňuje na závěr Eva Neprašová v souvislosti s novým nařízením vlády ČR týkajícího se šíření nemoci COVID-19.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Akce je pořádána ve spolupráci s Agenturou Kultur-Kontakt Miroslava Mareše.

Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.


Kontakty:

PhDr. Pavel Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 607 556 510,  pavel.hajek@npu.cz

Mgr. Jarmila Hansová, vedoucí oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 725 314 205, hansova.jarmila@npu.cz


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné a vědeckovýzkumné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. vést odborný dohled, zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat bezplatné konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek a vlastníkům objektů v plošně chráněných územích při obnovách těchto objektů a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích dále zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky, podílí se následně na jejich evidenci a dokumentaci a provádí archeologické i jiné průzkumy. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám. V neposlední řadě vydává řadu odborných i populárně naučných publikací, vede veřejně přístupnou knihovnu, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích, pořádá naučné přednášky pro veřejnost, konference, workshopy a organizuje vzdělávací programy zaměřené na různé cílové skupiny, zejména děti a studenty. Další informace jsou k nalezení na webových stránkách www.npu.cz.

Program "I za Napoleona město žilo"

12. 9. 2020 od 9.00 do 17.00 hodin

10:30  Koncert staré hudby / Kytarové Duo Čapek & Interholz

11:30  Přednáška „Silueta - portrét lidského stínu“ / Anežka Mikulcová

13:00  Slavnostní nástup Schwarzenberské granátnické gardy z Českého Krumlova

13:15  Divadelní scénka: „Jak zachránit České Budějovice od výpalného?“ / NPÚ ÚOP ČB

14:15  Schwarzenberská granátnická garda z Českého Krumlova

15:00  Písně a tance ševcovské, vojenské a dudácké / Dětský folklorní soubor Úsviťáček při DDM ČB

15:30  Přednáška „Purkmistr Sterneck a České Budějovice za napoleonských válek“ / Tomáš Sterneck

Po celý den:

  • Výstava „Jak zachránit město aneb Návštěva u budějovického purkmistra Františka Eusebia Daublebského ze Sternecku (1750–1815)“ / Tomáš Sterneck
  • Dětská výtvarná dílna: tvorba portrétních siluet / Šárka Kosová
  • Řemesla: Brašnářství a ševcovství matky Terezy
  • Výroba dud, fanfrnochů a šalmají / Kryštof Makovec
  • Kavárna a cukrárna / Boršovské dobroty
  • Občerstvení / minipivovar Hulvát

Fotografie ke stažení