ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Vychází deváté pokračování sborníku Památky jižních Čech

Jihočeští památkáři vydávají již deváté pokračování sborníku Památky jižních Čech. Přináší aktuální informace o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji, např. o objevu renesanční zámecké kuchyně ve vimperském horním zámku či o zániku písecké Portyče – malebného předměstí s křivolakou zástavbou drobných domků při březích řeky Otavy v Písku. Nechybí ani přehled významných restaurátorských akcí na jihu Čech a přehled nově prohlášených kulturních památek. Sborník, který vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu 250 Kč v knihovně NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích a od 15. 2. 2019 také v e-shopu NPÚ.

Sborník přináší již tradičně rozsáhlejší studie i kratší informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji.  Je dílem kolektivu autorů Veroniky Babické, Jiřího Blocha, Vojtěcha Brože, Martina Gažiho, Dagmar Geršlové, Davida Javorského, Jarmily Hansové, Jiřího Havlice, Romana Lavičky, Jana Müllera, Ivana Sámela, Ivy Steinové, Michaely Špinarové, Jany Štorkové, Michaely Trojákové, Jana Vojtěchovského a Martina Zemana.

Do úvodní části byly tradičně zahrnuty texty dokumentující historii památkové péče v daném regionu. První z nich si všímá zániku předměstí při otavských březích v Písku (Rybářská ulice, Portyč), jehož poetickou atmosféru zachytil v roce 1944 film Václava Kršky Kluci na řece. Studie interpretuje motivaci k rozsáhlým demolicím a proměny plánů moderních sídlišť. Druhý text interpretuje českokrumlovské stavební aktivity v druhé polovině 20. století a jejich dopad na péči o městskou památkovou rezervaci.

Další podrobnější studie se zabývají pestrými tématy souvisejícími s aktuálními výzkumy souvislostí jihočeského kulturního dědictví, zejména památek vojenské historie habsburské monarchie na Písecku, a to včetně vojenských hřbitovů, hrobek a pomníků. Další ze studií konfrontuje informace získané průzkumem náhrobků na židovském hřbitově v Radeníně na Táborsku s údaji zachycenými v archivních pramenech, vytváří tak plastický obraz jedné z důležitých židovských komunit českého jihu. Objevem pozůstatků renesanční zámecké kuchyně ve vimperském Horním zámku se zabývá text, který podrobně analyzuje část zachovaných konstrukcí a zamýšlí se nad možným druhotným využitím kuchyňského tepla pro temperování dalších zámeckých prostor.

Kratší texty podávají informace o archeologickém výzkumu vimperského zámeckého areálu v letech 2016–2018 či nálezu pozdně středověké výzdoby na bráně usedlosti v Horním Třeboníně na Českokrumlovsku. Metodicky pojaté úvahy se týkají možností obnov zaniklých roubených usedlostí na Šumavě (zejména Volarsku a Stašsku) a vlastnostmi tradičních šindelů ve srovnání s jejich nově nabízenými typy.

Mezi nejdůležitější průzkumové a restaurátorské akce, které byly realizovány na jihu Čech v posledních letech, byly vybrány středověké malby na fasádě kostela ve Strýčicích, pozdně barokní nástěnné malby v interiéru měšťanského domu v Prachaticích, divadlo z poloviny 19. století na Novém zámku v Nových Hradech, soubor historických okenních výplní na zámku Komařice, mozaika na průčelí poutního kostela v Klokotech, barokní oltář sv. Kříže v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech a pozdně gotický obraz Panny Marie Sepekovské. Ve výběru nejzajímavějších kulturních památek prohlášených v roce 2017 se objevil plavecký stadion v Českých Budějovicích, fara v Soběslavi, roubený dům v Blatné, měšťanský dům ve Chvalšinách, hostinec v Dobrši, mosty v Soběslavi a Chlebově, kamenné sochy světců ve Lnářích a v Cepu, výklenková kaple v Majdaleně, kamenná boží muka u vesnic Šejby a Maletice, kámen republiky v Novém Vojířově a kovaný hřbitovní kříž v Jindřichově Hradci.


Knihu lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 250,- Kč v knihovně NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích, od 15. 2. 2019 také v e-shopu NPÚ.

Sborník představili formou krátkých přednášek vybraní autoři publikace Vojtěch Brož, Martin Gaži, Jiří Havlice a Roman Lavička v pondělí 11. února 2019 v přednáškovém sále NPÚ. Knihu je možné zakoupit v běžné obchodní síti; v e-shopu NPÚ, nebo v budově Národního památkového ústavu na Senovážném nám. č. 6. v Českých Budějovicích, kde je k dostání za zvýhodněnou cenu 250 Kč.

Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.

Obsah

  • SUMMARY

Daniel Šnejd / EDITORIAL

  • TUTELAE MEMORIA

Martin Gaži / MODERNIZACE PÍSKU, ZÁNIK PORTYČE A PAMÁTKOVÁ PÉČE V SOCIALISTICKÝCH KONCÍCH

Jan Müller / PŮLSTOLETÍ STAVEBNÍ KULTURY V ČESKÉM KRUMLOVĚ: 1945–1995

  • STUDIA

Martin Zeman / PAMÁTKY VOJENSKÉ HISTORIE PODUNAJSKÉ MONARCHIE NA PÍSECKU

Iva Steinová / ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V RADENÍNĚ [ 101 ]

Vojtěch Brož – Ivan Sámel / ZNOVUOBJEVENÍ RENESANČNÍ ZÁMECKÉ KUCHYNĚ V SEVEROVÝCHODNÍM KŘÍDLE VIMPERSKÉHO HORNÍHO ZÁMKU

  • RELATIONES

Jiří Havlice / ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VIMPERSKÉHO HORNÍHO ZÁMKU A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Michaela Špinarová – Jiří Bloch – Veronika Babická / STŘEDOVĚKÁ VÝZDOBA VJEZDOVÉ A VSTUPNÍ BRÁNY VENKOVSKÉ USEDLOSTI ČP. 1 V HORNÍM TŘEBONÍNĚ

Michaela Trojáková / ZÁNIK A OBNOVA ROUBENÝCH STAVEBNÍCH PAMÁTEK NA ŠUMAVĚ

David Javorský / NOVÝ TREND V UŽITÍ DŘEVĚNÝCH ŠINDELŮ NA HISTORICKÝCH OBJEKTECH

Dagmar Geršlová – Jarmila Hansová – Roman Lavička – Jan Vojtěchovský / Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PRŮZKUMŮ A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK NA JIHU ČECH

Jana Štorková / VÝBĚR Z KULTURNÍCH PAMÁTEK NOVĚ PROHLÁŠENÝCH V ROCE 2017

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Mgr. Martin Gaži

  • vedoucí oddělení
  • 387 312 140, 724 929 933
  • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice
Nepodléhá CC

Bc. Eva Neprašová

  • koordinační, projektový a programový pracovník
  • 387 312 140/kl. 122, 777 454 383
  • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice