ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Výstava Pomníky Velké války na jihu Čech opět k vidění

Od pondělí 12. listopadu 2018 má veřejnost opět možnost prohlédnout si výstavu Pomníky Velké války na jihu Čech. Připravil ji Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích v souvislosti s oslavami významných výročí roku 2018 spojených s českou státností. Výstava představuje typologii, ikonografii a osudy pomníků obětem první světové války na území Jihočeského kraje.

Autoři výstavy připomínají i frontové příběhy některých vojáků, rozdíly v utváření poválečné kolektivní paměti v česko- a německojazyčných oblastech či spory o ideovou náplň pomníků mezi konzervativně cítícími venkovany a republikánskými pokrokáři.

Panelová výstava bude pro návštěvníky otevřena do 21. prosince 2018 v galerii Národního památkového ústavu na Senovážném náměstí č. 6. Poprvé byla k vidění letos ve výstavní síni českobudějovické radnice.

Národní památkový ústav nyní dokončuje publikaci, která se tématu výstavy věnuje podrobněji. K dostání bude na přelomu roků 2018 a 2019. Ve výstavní galerii NPÚ lze zakoupit publikace z produkce NPÚ za zvýhodněnou cenu.


Stručný přehled výstavy:

Kde: galerie Národního památkového ústavu v Č. Budějovicích, Senovážné nám. č. 6.

Termín otevření: 12. listopadu – 21. prosince 2018

Otevírací doba: pondělí až pátek: 9 – 16.00 hodin

Výstava je součástí celorepublikového projektu Národního památkového ústavu, jehož součástí jsou čtyři samostatné regionální výstavy. Konají se za finanční podpory Ministerstva kultury u příležitosti výročí sta let od vzniku Československé republiky. Na výstavě spolupracovala řada měst, obcí, muzeí, archivů a dalších institucí.

Garantem výstavy je PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

Autory výstavy jsou Jakub Drozda, Martin Gaži, Roman Lavička, Ludmila Ourodová-Hronková, Daniel Šnejd

Témata jednotlivých panelů: Jindřichohradecký pomník padlým u Cebrówa, „Mausoleum“ ve Čkyni, Sochař Jan Vítězslav Dušek a figurální pomníky, Chotýčanští bratří Klojdové, Schwarzenberg K.H.P.2, Pomníky s legionářskou tématikou, Pomníky s motivem loučení a vítání, Lev jako symbol naději mladé republiky, Zbraně na pomnících, Příběhy Josefa Borovky a Josefa Košťála, Pomníky dochované v oblasti dříve obývané jihočeskými Němci, Pomníky s motivem oplakávání, „Zkamenělá“ realita války, Rodinné pomníky a symbolické hroby, Státní a zemská symbolika, Národ vítězící nad dvouhlavým orlem, Zaniklé pomníky válečným obětem v pohraničí, Znamení víry na pomnících

Fotografie: Jakub Drozda, Martin Gaži, Roman Lavička, Daniel Šnejd

Grafické zpracování: Daniel Dědek


Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.

Více informací na https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice

 

Kontakty:

PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 602 627 384, lavicka.roman@npu.cz

Mgr. Martin Gaži

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 724 929 933, gazi.martin@npu.cz

PhDr. Ludmila Ourodová Hronková, Ph.D.

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 725 584 071, ourodova.ludmila@npu.cz

Bc. Eva Neprašová

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 777 484 583, neprasova.eva@npu.cz

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává řadu publikací, provádí archeologické průzkumy, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích.

Další informace naleznete na www.npu.cz.

Fotografie ke stažení