ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Prohlídka poodhalí, jak se žilo v kolektivním domě Perla

Ve středu 26. září 2018 se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Bydlet spolu: české kolektivní domy. Doplněna bude prohlídkou českobudějovického koldomu Perla, kterým zájemce provede Eva Erbanová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Bydlet v domě s hotelovými službami, společnou jídelnou a prostory pro volnočasové aktivity? Byť slovo kolektivní může vyvolávat asociace s obdobím 1948–1989, příběh českých kolektivních domů je mnohem delší a jeho ideologická východiska jsou překvapivě různorodá. To vše přiblíží Hubert Guzik z Fakulty architektury ČVUT během komentované prohlídky výstavy Bydlet spolu: české kolektivní domy. Naváže procházka po památkově chráněném koldomě Perla, který představí Eva Erbanová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Komentovaná prohlídka výstavy začíná v 16.30 hodin v Galerii Mariánská na Pražské třídě 1 v Českých Budějovicích. Navazující exkurze do kolektivního domu Perla je naplánována na 18.00 hodin. Výstavu pořádá Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

Stručný přehled akce:

Komentovaná prohlídka výstavy: 26. 9. 2018 v 16:30 hodin (provede Hubert Guzik), vstupné: viz web AJG

Navazující exkurze do kolektivního domu Perla: 26. 9. 2018 v 18:00 (provede Eva Erbanová), vstupné: zdarma.

Kde: Galerie Mariánská, Pražská třída 1, České Budějovice

Více informací také na na https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice

Další informace o výstavě: https://www.ajg.cz/vystavy2/pripravujeme/bydlet-spolu-ceske-kolektivni-domy/

Kontakty:

Mgr. Eva Erbanová, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 778 526 346, erbanova.eva@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává řadu publikací, provádí archeologické průzkumy, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích.

Další informace naleznete na www.npu.cz.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení