Záchrana pozdně gotického krovu na českokrumlovském měšťanském domě

Donedávna nikdo netušil, že drobný patrový měšťanský dům v českokrumlovské Masné uličce ukrývá jednu z posledních zcela autenticky dochovaných konstrukcí pozdně gotického krovu v prostředí městské památkové rezervace. Tu informaci přinesl až nový dendrochronologický průzkum. Vlastník na jeho základě ustoupil od původního záměru střechu kompletně nahradit novou a provedl pouze výměnu nevyhovujících částí, aniž by demontoval celek.

  • Krov po opravě

    Krov po opravě

Domem v Masné ulici čp. 130 prochází hlavní městská hradba středověkého opevnění. Jádro objektu je gotické, patrné jsou stavební úpravy renesanční a z 19. století. Od roku 2016 na objektu probíhaly průzkumné práce, které měly sloužit pro přípravu stavebních úprav. Dendrochronologický průzkum prostého hambalkového krovu konstrukci datoval do roku 1485. V roce 2019 následovalo její doplňující stavebněhistorické a památkové hodnocení, které prokázalo, že převážná část krovu je pozdně gotického stáří. Posilující konstrukce stojaté stolice pochází z 19. století.

Vlastník chtěl dosáhnout zobytnění podkroví. Po několika jednáních a expertíze od specializovaného statika NPÚ ale původní záměr úprav – s ohledem na stáří krovu a jeho kulturněhistorickou hodnotu – změnil a opravu střechy se nakonec podařilo provést bez celkové demontáže krovu, která se pro konstrukci jevila jako značně riziková.

Krov před záchranou Krov po opravě

Severní stěna domu v patře byla místo původně předpokládaného přezdění zesílena přizdívkou, což umožnilo zachovat středověkou pozednici včetně autentického uložení krokví. Díky iniciativnímu přístupu projektanta (Architektonický ateliér Tomáš Novák), vlastníka i pracovníků stavby (firma Střechy PTS) mohly být pozednice zachovány na místě. Druhotná stojatá stolice byla nahrazena novou, funkčně vhodnější ležatou stolicí. Konzervace středověkého krovu spočívala v očištění dřeva, zpevnění jeho hmoty a preventivním ošetření proti dřevokazné hnilobě a hmyzu.

Záchrana historického krovu je vhodným příkladem spojení památkově šetrných přístupů s možnostmi nového funkčního využití části kulturní památky. Zásluhou vstřícné komunikace všech zainteresovaných stran a díky trpělivému hledání optimálních řešení se tak podařilo zachránit in situ jednu z posledních zcela autenticky dochovaných konstrukcí pozdně gotického krovu v prostředí městské památkové rezervace zařazené na Seznam památek světového kulturního dědictví.

Za Jihočeský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je navržen vlastník a investor Ing. Radek Techlovský.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.