ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Vodní mlýn Lásenice

Areál mlýna s obytným domem a hospodářským zázemím stojí u toku řeky Nežárky v Lásenici na Jindřichohradecku.

Areál mlýna s obytným domem a hospodářským zázemím stojí u toku řeky Nežárky v Lásenici. Dochován je zde gotický portál, což napovídá středověkému původu mlýna. Dnešní podoba vychází z 1. poloviny 19. století.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Stav po obnově roku 2018

Usedlost, jejíž historie sahá až do 16. století, po mnoho generací vlastnil rod Beranů a sloužila provozu hostince. Jádro dnešní roubené stavby pochází z počátku 19....

Cena veřejnosti
Janúšova chalupa po obnově

Krajina Moravských Kopanic je charakteristická rozvolněným osídlením s roubenými a hliněnými chalupami rozesetými na svazích kopců. Venkovská kopaničářská usedlost čp....

Fara v Křeči, v okrese Pelhřimov - pohled na průčelí budovy od kostela, po obnově v roce 2018, foto M. Čermák

Areál fary v Křeči, v okrese Pelhřimov, prošel pozoruhodnou a zdařilou obnovou v letech 2016 -2018. Materiálově, řemeslně i technologicky se mu z pohledu památkové péče...