ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Vodní mlýn Lásenice

Areál mlýna s obytným domem a hospodářským zázemím stojí u toku řeky Nežárky v Lásenici na Jindřichohradecku.

Areál mlýna s obytným domem a hospodářským zázemím stojí u toku řeky Nežárky v Lásenici. Dochován je zde gotický portál, což napovídá středověkému původu mlýna. Dnešní podoba vychází z 1. poloviny 19. století.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Třísvazková publikace zkoumá metodiku záchrany a prezentace památek lidové architektury

Tři tematicky zaměřené svazky se zabývají otázkami průzkumu, transferu, obnovy a prezentace unikátního kulturního dědictví venkova především na pomezí Čech a Moravy,...

Obnovená černá kuchyně, detail

Usedlost čp. 12 v Kučerově reprezentuje hliněný dům hanáckého typu, postavený převážně z nepálených cihel. Cenný areál postupně chátral a obrat přišel až v roce 2011,...

Zvláštní ocenění

Pro objekt bylo obrovskou výhrou, že dům získal velmi kultivovaný vlastník se snahou o citlivou postupnou obnovu při zachování všech památkových hodnot. Velkou výhodou...