ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Restaurování divadla v novohradském Novém zámku

Nový zámek v Nových Hradech je díky pochopení majitele postupně opravován s maximálním respektem k jeho historickým hodnotám a významu. V roce 2017 se zde podařilo restaurovat a rekonstruovat jedno z mála dochovaných zámeckých divadel na jihu Čech, a to včetně rehabilitace jeho původní funkce.

  • Nové Hrady, zámecké divadlo po restaurování

    Nové Hrady, zámecké divadlo po restaurování

Nový zámek v jihočeských Nových Hradech nechal zbudovat hrabě Johann Nepomuk Buquoy podle projektu Maxmiliana von Verschaffelt v letech 1801–1806. Během podzimních pobytů panstva plnilo důležitou společenskou funkci empírové zámecké divadlo, které bylo zřízeno v roce 1822. Současnou podobu získalo v letech 1849–1855 během přestavby zámku iniciované hrabětem Georgem Johannem Heinrichem Buquoyem, kdy bylo také vybaveno dekoracemi i rekvizitami.

Obdélný divadelní sál o rozměrech 8,5 × 18,75 m osvětluje pět vysokých oken, hlediště o rozměrech 8,5 × 8,5 m pojalo až 320 diváků. Jeviště rámuje bílý portál zdobený zlaceným dekorem. Nad jevištěm se nacházelo vysoké provaziště, do něhož byly dekorace vytahovány bez skládání nebo rolování a které zabírá celou výšku druhého patra zámku. Dochované kladky umožňují zavěsit celkem 34 dekorací (prospektů a sufit), možné ale zřejmě bylo zavěsit i další, menší kulisy. Ve zdi jsou umístěny originálně řešené šachty na protizávaží, které vyvažovaly tíhu dekorací a usnadňovaly manipulaci s nimi. Na plánu zámku z roku 1889 jsou na jevišti zachyceny čtyři páry bočních kulis, jimž odpovídá i rozmístění kladek pod stropem. Shodný systém známe z divadla na Kačině nebo v 15 km vzdáleném rakouském zámku Weitra, s jehož majiteli byli Buquoyové v čilém styku.

Nové Hrady, zámecké divadlo, historická fotografie opony Nové Hrady, zámecké divadlo po restaurování

které opustily Řecko v důsledku tamní občanské války. Divadlo v této době sloužilo coby kinosál, stěny byly opatřeny šedivým nátěrem a větší část vybavení byla ztracena.  Od roku 1958 až do začátku 90. let se objekt stal sídlem Střední zemědělské a technické školy, pro jejíž potřeby byl upravován po roce 1960. V současnosti je majetkem Akademie věd ČR a slouží jako konferenční a výzkumné centrum Mikrobiologického ústavu.

Díky pochopení majitele je zámek postupně opravován s maximálním respektem k jeho historickým hodnotám a významu. Obnova zámeckého divadla byla podložena důkladným archivním výzkumem, restaurátorskými průzkumy a srovnávacím studiem. Výjimečně zdařilá práce restaurátorů s výsledky vlastního archivního průzkumu a precizní využití ikonografických pramenů umožnily rekonstruovat a restaurovat jedno z mála dochovaných zámeckých divadel na jihu Čech do stavu v polovině 19. století, včetně divadelní technologie, vybavení, divadelní opony a kulis.

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi restaurátoři Mgr. Jiří Bláha a Jitka Musilová.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Fulnek, monumentální sochařsky zpracovaný portál s reliéfem Korunování Panny Marie

Na podzim roku 2018 byla dokončena rozsáhlá obnova barokního Knurrova paláce ve Fulneku. V centru pozornosti bylo zachování všech autentických prvků a detailů formou...

Zámek ve Štědré, věž

Koncem roku 2011 získala obec Štědrá do svého majetku zdejší zámek. Přes omezené rozpočtové možnosti neprodleně zahájila komplexní obnovu tohoto rozlehlého objektu,...

Zvláštní ocenění
Tvrz Pomezná po obnově

Zřícenina gotické věže je posledním pozůstatkem někdejší vesnice Markhausen, zaniklé v 50. letech 20. století. Obnova cenné památky probíhala v souladu s principy...