ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Nález středověkých trámových stropů v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově

Stavební práce v ambitu ženské části bývalého klášterního areálu klarisek a minoritů v Českém Krumlově odhalily v létě roku 2014 pozoruhodné malované stropní trámy z doby vlády Karla IV. V českých zemích jde o nejilustrativnější doklad archaického způsobu zastropení klášterního ambitu trámovým stropem.

Na základě dendrochronologického průzkumu bylo dřevo 24 dochovaných trámů datováno do let 1352–1355 a lze předpokládat, že sem byly dopraveny už opracované. Jsou totiž o 15 až 20 centimetrů delší, než jaká je šíře klášterní chodby; také vzdálenost mezi nimi se značně liší. Po zabudování a omítnutí chodby byly vyzdobeny malbami odpovídajícími charakterem 14. století, na nichž se převážně uplatňují rostlinné motivy, především stylizovaný akant, v menší míře i motivy geometrické.

Dochované trámy byly napadeny dřevokaznými houbami i hmyzem a některé byly i mechanicky poškozeny při osazování podhledů s rákosovými stropy. Velké zásahy do stropních konstrukcí kláštera totiž proběhly ve druhé pol. 17. století, po roce 1832 při adaptování na byty a naposledy i počátkem 80. let 20. století.

Restaurování tedy znamenalo biocidní ošetření, očištění, penetraci a místy i doplnění původních trámů vložením nového dřevěného prvku, přizpůsobeného originálnímu zpracování. Po dokončení restaurátorských prací se stropní konstrukce ambitu stane součástí Expozice lidských dovedností a umu našich předků. Areál kláštera založeného Rožmberky v roce 1350, do něhož byly klarisky uvedeny 27. května 1361, by se tak měl zařadit mezi největší návštěvnická lákadla v Českém Krumlově.

Za Jihočeský kraj nominováno územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích na cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii objev, nález roku.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Restaurovaný deskový strop v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách (foto Romana Balcarová)

Barokní hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách z roku 1719 představuje podélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a tříosým průčelím. V souvislosti s celkovou obnovou kaple...

Průčelí kruchty s obrazy z legendy sv. Isidora

Kaple sv. Isidora v Křenově prošla v letech 2004–2017 generální obnovou, jejímž završením se stalo restaurování interiérového vybavení. V jeho průběhu se podařilo určit...

Detail svorníku klenby po restaurování

Restaurování gotických architektonických prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři u Opavy přineslo řadu významných zjištění. Na jejich základě lze kostel přiřadit k...