Putovní výstava Národního archivu v Českých Budějovicích

České země uprostřed Evropy na mapách a plánech Národního archivu  je název výstavy, kterou mohou návštěvníci shlédnout v galerii Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích od 6. září do 27. října 2023, vstup je volný. Vystavené mapy a plány jsou ze 17.–19. století a patří mezi klenoty kartografického dědictví České republiky.

Putovní výstavní projekt České země uprostřed Evropy připravil Národní archiv České republiky. Projekt je zaměřen na historické vzájemné vazby mezi českými a evropskými zeměmi. Evropu tvoří velké množství národů a národností a tedy i velké množství dorozumívacích jazyků, kultur, mentalit, národních dějin i tradic. Informace, které mapy a plány obsahují, jsou pro pochopení těchto vzájemných vazeb ideálním prostředkem.

Výstav je rozdělena na dva základní okruhy. Jeden je zaměřený na vazby českých zemí s evropskými zeměmi, druhý si všímá toho, co české země a Česká republika přinášejí Evropě.

Vybraná témata Hranice, Lesy, Montana – nerostné bohatství, Řeky a vodní díla, Doprava, Architektura a urbanismus prezentují první okruh výstavy. Druhé téma se věnuje Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem s chovnou stanicí koní českého plemene starokladrubských koní, Lázeňství a geniálnímu architektovi Janu Blažeji Santini-Aichlovi. Není reálné představit vše, co lze v rámci českých zemí považovat za evropské kulturní dědictví, autoři výstavy vybrali především ta témata, která mohli podpořit značným množstvím kartografických dokumentů ze sbírek Národního archivu.

Současně s výstavním projektem vznikly  samostatné webové stránky projektu a kritický katalog v české i anglické mutaci.