Měli památkáři šanci zachránit alespoň některé památky zaplavené vodním dílem Lipno?

Dolní Vltavice, kostel sv. Linharta, r. 1958 krátce před zatopením

Zveme vás na zámek Vimperk, kde se v sobotu 3. června 2023 koná již čtvrtý ročník Festivalu muzejních nocí. Tentokrát bude zaměřen na téma Krajina a umění.

V rámci programu vás zveme na přednášku památkáře Mgr. Martina Gažiho s názvem "Měli památkáři šanci zachránit alespoň některé památky zaplavené vodním dílem Lipno?"

Přednášející se zaměří na možnosti a meze, které měli ochránci kulturního dědictví pod tlakem realizace velkých vodohospodářských staveb vltavské kaskády, poukáže na kořeny problému za první republiky a pokusí se nastínit specifika, která v tomto směru přinesla poválečná doba. Zvláštní pozornost přitom bude věnována lipenské přehradě.

Zdá se, že nechybělo mnoho a středověký kostel v Dolní Vltavici mohl přežít...

Festival muzejních nocí 2023 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. Další festivalové akce naleznete na www-muzejninoc.cz

Související akce

Muzejní noc na zámku Vimperk

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Zámek Vimperk

3. 6. 2023

16.00 – 21.00