Přednáška Historické špitály ve Vyšším Brodě a na Vyšebrodsku a přivítání nového odborného časopisu PAMÁTKY

Přednáška Historické špitály ve Vyšším Brodě a na Vyšebrodsku

Mgr. Jarmila Hansová a PhDr. Roman Lavička, Ph.D. představí ve své přednášce vývoj obou vyšebrodských špitálů - jejich stavební historii ale i nejdůležitější charakteristiky a funkce - v rámci širšího společenského kontextu od středověku až po 20. století. Při svých bádáních vycházeli z ikonografických a písemných pramenů vázaných na cisterciácký klášter a městečko Vyšší Brod. V závěru se autoři zaměří na osudy historických budov ve 20. století a úsilí pracovníků památkové péče o záchranu městského špitálu, který však v šedesátých letech nakonec podlehl demolici.

 

Přivítání nového odborného časopisu Památky

 

Přednáška se koná u příležitosti přívítání nového odborného recenzovaného časopisu "Památky", který bude vycházet s celostátní působností a jehož první číslo je věnované jižním Čechám. Přednáška Mgr. Jarmily Hansové a PhDr. Romana Lavičky, Ph.D. byla připravena na základě studie uveřejněné v tomto časopise.

 

Cílem časopisu je přístupnou formou prezentovat výsledky odborné práce a představit dění v oblasti památkové péče v jednotlivých regionech České republiky. Časopis bude vycházet pětkrát ročně a je určen všem zájemcům o památkovou péči, kulturní dědictví a historii, a to jak z řad odborníků či úředníků státní správy a samosprávy, tak i širší veřejnosti.


Termín: 14. listopadu 2022

Čas: 17.00 hodin

Místo: Přednáškový sál NPÚ, Senovážné nám. č. 6, České Budějovice

Vstup: zdarma

Na akci bude možné zakoupit první číslo časopisu za 150,- Kč.

Více o vydaném časopise zde