ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Restaurování renesančního epitafu z Českého Rudolce - přednáška

Vzdělávání

Přijměte pozvání na poslední přednášku jarního cyklu pro veřejnost, která se bude věnovat restaurování unikátní renesanční památky z roku 1582 - epitafu rodiny rytíře Jana Hodějovského z Hodějova z kostela Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci. 

Přednáška se koná v pondělí 23. května od 17:00 v přednáškovém sále Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6. Vstup zdarma.

Foto: Srovnání podoby epitafu v Českém Rudolci před, v průběhu a po restaurování
Copyright: Vojtěch Krajíček DiS.