ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Archeologické léto - prohlídka zříceniny hradu Dívčí kámen

Netradiční prohlídka

  • zřícenina hradu Dívčí kámen ()
  • 9. 7. 2021
  • 13.00–14.30

  • 23. 7. 2021–23. 7. 2021
  • 13.00–14.30

  • 6. 8. 2021–6. 8. 2021
  • 13.00–14.30
  • Vstupné zdarma, nutná předchozí rezervace
Zřícenina hradu Dívčí kámen | © NPÚ ÚOP ČB

Pravěkým hradištěm a středověkým hradem Dívčí kámen provede archeolog českobudějovického pracoviště NPÚ Jiří Havlice.

Pravěké hradiště a zřícenina středověkého hradu jsou situovány na skalnaté ostrožně obtékané Křemežským potokem a řekou Vltavou. S okolním terénem je ostrožna spojena pouze úzkou šíjí, která je zakončena strmou skalní stěnou.

Na hradišti ze starší doby bronzové, jehož vnitřní plocha byla zničena při stavbě středověkého hradu ve 14. století, proběhl v letech 1962 – 1971 archeologický výzkum zaměřený na úbočí západního svahu nad řekou Vltavou. Pod zachovalým úsekem pravěkého valu se podařilo prozkoumat souvrství, které obsahovalo velké množství nálezů z přelomu starší a střední doby bronzové. Kumulace říčních valounů byly interpretovány jako sklady munice využívané při obraně hradiště. Na svazích pod hradištěm byly dále objeveny dva hromadné nálezy bronzových výrobků a dalších předmětů. První depot obsahoval kromě bronzových šperků a nástrojů také 250 jantarových korálů, druhý byl tvořen několika desítkami náramků. Pravěké hradiště na Dívčím Kameni hrálo nepochybně významnou úlohu na dálkové obchodní cestě, která na sklonku starší doby bronzové spojovala Čechy s Podunajím.

Hrad Dívčí Kámen (Maidstein) byl založen rodem pánů z Rožmberka v roce 1349 s přímým svolením krále Karla IV. Rozsáhlá hradní zřícenina se skládá z obytného jádra, hospodářského dolního hradu a vnějšího fortifikačního systému. Součástí hradu bylo také zaniklé podhradní městečko, tzv. latrán. V areálu hradu se dochovalo množství stop stavebního vývoje a technických prvků vypovídajících o využití jednotlivých prostor (otisky dřevěných konstrukcí, doklady vytápění). O hmotné kultuře obyvatel hradu podávají svědectví četné nálezy získané při archeologickém výzkumu hradu. Historický význam mají zejména kamnové kachle s vyobrazením rožmberských erbů.

Prohlídka bude trvat cca 1,5 hodiny a provede návštěvníky středně obtížným terénem zahrnujícím nezpevněné lesní nebo polní cesty a zvlněný terén.

Provádět bude: Jiří Havlice

Termíny:

9. 7. v 13.00 hodin

23. 7.v 13.00 hodin

6. 8. v 13.00 hodin

Nutná předchozí rezervace, prohlídky jsou zdarma.