Zveme vás na přednášku k výstavě Pomníky Velké války na jihu Čech

Odborný pracovník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích Jakub Drozda promluví o osudech pomníků obětem první světové války na území Jihočeského kraje. Připomene historii vzniku těchto pomníků, rozdíly v utváření poválečné kolektivní paměti v česko- a německojazyčných oblastech či spory o ideovou náplň pomníků mezi konzervativně cítícími venkovany a republikánskými pokrokáři.

Závěrem nadnese problematiku pomníků padlým ve vztahu k památkové péči a aktuální problémy ochrany těchto památek.

Jste srdečně zváni!