Adolf Schwarzenberg: poslední pán na Krumlově v soukolí 20. století

U příležitosti 300. výročí od příchodu knížat ze Schwarzenbergu na Krumlov a znovu-spojení starých jihočeských panství pod vládou vévody krumlovského Adama Františka ze Schwarzenbergu bude v rámci městských jubilejních oslav zahájen v pondělí 28. října unikátní přednáškový cyklus „Schwarzenberský rok v Českém Krumlově“.

Úvodní přednášku"Adolf Schwarzenberg: poslední pán na Krumlově v soukolí 20. století" přednese historička Mgr. Dita Homolová, PhD.

Kdy: pondělí 28. října 2019 v 10h

Kde: Studijní centrum Český Krumlov. 1. zámecké nádvoří, Český Krumlov

  • Anotace přednášky: Adolf Schwarzenberg: poslední pán na Krumlově v soukolí 20. století

Životní příběh JUDr. Adolfa Schwarzenberga, posledního pána na Krumlově, odráží složité osudy příslušníků české šlechty v průběhu 20. století. Vztah k první Československé republice, v níž šlechtici ztratili výsady, privilegia a značnou část majetku, hledali postupně – o to věrněji jí však mnozí projevovali svou loajalitu v době největšího ohrožení. Adolf Schwarzenberg byl za věrnost českému státu a národu a za svůj odpor proti nacistickému režimu na základě osobního rozhodnutí Adolfa Hitlera potrestán v roce 1940 konfiskací veškerého svého majetku.

 Po obnovení republiky s koncem II. světové války mu majetek nebyl navrácen – československá vláda mu naopak neumožnila návrat z exilu zpět do vlasti a celý majetek jeho rodiny byl státem v roce 1947 protiústavně vyvlastněn bezprecedentním zákonem, postihujícím jednu jedinou osobu, známým jako Lex Schwarzenberg. Úvodní přednáška cyklu „Schwarzenberský rok v Českém Krumlově“ bude věnována osobě tohoto posledního pána na Krumlově, významného českého šlechtice, mecenáše a podnikatele, a to se zaměřením na evoluci jeho vztahu k republice a aktivity a osudy v letech krizových a válečných.

  • Přednášející: Mgr. Dita Homolová, PhD.

Vystudovala kulturní dějiny na Ústavu historických věd Filozofické fakulty v Pardubicích, kde v roce 2015 získala doktorát v oboru historické vědy. Od roku 2011 působí jako historička v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, kde vede Oddělení vědy a výzkumu pro období 1938–1945. Od roku 2015 zároveň pracuje jako odborná asistentka na Ústavu historických věd FF v Pardubicích. Dlouhodobě se věnuje výzkumu šlechty v době moderní a řadí se mezi přední odborníky na život české šlechty v době první republiky a I. poloviny 20. století obecně. Je autorkou známé knihy Šlechta v proměnách. Osudy aristokracie v Československu v letech 1918–1948 a řady dalších odborných studií i popularizačních publikací a výstav.

  • Anotace přednáškového cyklu „Schwarzenberský rok v Českém Krumlově“

Dvouletý cyklus, který je realizován ve spolupráci Schwarzenberské granátnické gardy a Studijního centra Český Krumlov, bude v souvislosti s výročím významného dějinného přelomu, jímž město a celý region vstoupily před 300 lety do nové zlaté éry rozvoje a stability, věnován společné historii a dědictví města Český Krumlov a knížecího rodu.

Cílem organizátorů je nabídnout široké veřejnosti vůbec první souvislý cyklus odborných přednášek v Českém Krumlově podobného formátu, jehož prostřednictvím se budou moci účastníci z řad laiků i odborníků seznámit s výsledky aktuální práce a bádání předních českých vědců a profesionálních historiků, zaměřujících se ve své výzkumné činnosti na historii města a regionu v 18., 19. a 20. století ve vztahu ke schwarzenberskému rodu i na knížecí rod obecně. Společným záměrem pořadatelů a přednášejících je pak touto cestou aktivně přispět ke zpětnému objevování a poznávání naší vlastní minulosti, a tím i k upevňování historické paměti místní komunity, jež byla (nejen) v našem městě a kraji těžce poznamenána v důsledku nacistické okupace a komunistické diktatury.

První přednáška proběhne 28. října od 10:00 v sále Studijního centra Český Krumlov na prvním zámeckém nádvoří. Pozvání zahájit cyklus přijala Mgr. Dita Homolová, PhD. z Ústavu pro studium totalitních režimů, a to příspěvkem k osobě posledního pána na Krumlově, JUDr. Adolfa  Schwarzenberga, PhD. (1890–1950), se zaměřením na evoluci jeho vztahu k republice a aktivity v době II. světové války.

Plakát ke stažení.